Dåvøy: - Abortklagenemda må gå

Etter at den har gitt klarsignal for aborter som sannsynligvis er i strid med loven, forlanger Laial Dåvøy (krF) at abortklagenemda må gå av.

afp000339458.jpg

Ifølge nrk.no ble det i fjor abortert minst ti fostre, som det ikke var noe galt med, på et tidspunkt i svangerskapet da loven forbyr abort.

De var inne i minst 22. uke av svangerskapet, fra denne tiden er mulig å redde livet til fortidligfødte.

Noen av fostrene levde i over en time etter at de ble tatt ut av mors liv, før de døde.

Laila Dåvøy (krF)

— Abortloven slår fast at hvis fosteret kan være levedyktig er det ikke lov til å avbryte svangerskapet. Klagenmnda har, ved å tillate abort i silke situasjoner, gjort en skjønnsutøvelse som ikke har grunnlag i loven. Det er etter mitt skjønn så alvolrig at den bør gå av, sier Dåvøy, som representerer KrF på Stortinget. - Det kan ha vært gode grunner for å innvilge abort?

— Det vet vi ikke noe om, men det spiller liten rolle. Loven slår fast at det er forbudt å fjerne levedyktige foster, noen av disse fostrene var åpenbart levedyktige. Frem til svangerskapets uke 12 er det kvinnen selv som kan avgjøre om det skal foretas abort, fra uke 12 skal en nemnd inn og foreta avgjørelsen men etter at fosteret er levedyktig, er svangerskapsavbrudd ulovlig, sier Dåvøy.

Hun vil i første omgang ta dette opp i et spørsmål til Anne-Grete Strøm-Erichsen.

— Det er hennes ansvar. Jeg vil be henne redegjøre for praksis og for hva hun har kjent til i denne saken, jeg lurer på hva hun tenker om fremtiidig praksis og jeg lurer på om ikke også disse barna fortjener et rettsvern, sier Dåvøy.

Vil avvente

Høyres helsepolitiske talsmann, Bent Høie, har stor forståelse for Dåvøys ønske og synspunkt:

— Men det blir for enkelt å bare kreve nemndas avgang. Jeg må ha mer informasjon før jeg evnteuelt kan slutte meg til det. Dette er en vanskelig sak i et uoversiktelig terreng hvor jeg ikke har inntrykk av at nemnda har vært opptatt avå presse noen grenser. Den er vel fornøyd med at Helsedirektoratet har kommet med en presisering av hvordan loven skal forstås. .

- Men hvis den har vært usikker, hvorfoor har dne da ikek kontaktet overordnet myndighet?

— Det er et godt spørsmål, og det er et ett av spørsmålene som må bli klarlagt før jeg tar min avgjørelse, sier Høie.