Foreslår eksamen i kroppsøving, musikk og kunst og håndverk for ungdomsskoleelever

Regjeringen foreslår flere endringer i eksamensordningen. Blant forslagene er eksamen også i praktisk-estetiske fag.

– Eksamen i praktiske og estetiske fag kan bidra til å heve statusen til disse fagene, sier kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H). Her fra presentasjonen av nye læreplaner på Smestad skole i november.
  • Frøydis Braathen
    Frøydis Braathen

Eksamen i kroppsøving, mat og helse, kunst og håndverk og musikk kan bli innført for elever på ungdomsskolen. Hvis forslaget går gjennnom, vil ordningen innføres fra høsten, men første kull som kan komme opp i disse fagene er elever som går ut av ungdomsskolen våren 2022.

– Eksamen i praktiske og estetiske fag kan bidra til å heve statusen til disse fagene. Muligheten for å komme opp til eksamen i disse fagene har vært etterlyst fra flere hold. Samtidig får elevene mulighet til å vise hva de kan i flere fag enn det dagens eksamensordning gir rom for, sier kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H).

Elever i grunnskolen og videregående opplæring skal få nye eksamensordninger og regler for vurdering fra høsten 2020. Tirsdag sendes forslag til nye ordninger og regler på høring.

Regjeringen foreslår blant annet å innføre eksamen også i praktisk-estetiske fag. Disse vil bli en del av trekkordningen på ungdomstrinnet hvis forslaget går gjennom. Forslaget innebærer en lokalt gitt muntlig-praktisk eksamen med forberedelsesdel.

Les også

Norske elevers leseferdigheter går ned. Samtidig bruker elevene mer tid på skjerm.

Praktisk-muntlig eksamen

Regjeringen foreslår også:

  • Nye eksamensformer med muntlig-praktisk eksamen i stedet for muntlig eksamen i flere fag, også i grunnskolen.
  • Å prøve ut skriftlig-muntlig eksamen i flere fag.
  • Å tydeliggjøre prinsippene for underveisvurdering og forholdet mellom underveis- og standpunktvurdering.

Sanner mener det kan være interessant å prøve ut skriftlig-muntlig eksamen i noen fag, og at forslaget om muntlig-praktiske eksamener er tilpasset de nye læreplanene, som innføres fra høsten.

– I de nye læreplanene skal flere fag bli mer praktiske og utforskende. Da er det naturlig at eksamen blir tilpasset dette. Det kan for eksempel innebære at man i en muntlig matteeksamen viser hvordan man programmerer, sier Sanner.

Les også

Strid om dagens eksamensordning: Skal elevene selv få velge hvilke fag de skal komme opp i?

Vil ha mer rettferdig eksamensordning

I tillegg ber regjeringen om innspill på hvordan eksamensordningen kan bli mer rettferdig. Eksamensutvalget, som har gitt sine innspill til endringer, anbefalte i fjor at elevene på videregående selv skal få velge hvilke fag de kommer opp til eksamen i.

I løpet av 10. klasse på ungdomsskolen og tre år på videregående risikerer noen å bli trukket ut flere ganger, mens andre færre. Hvilke fag elevene kommer opp i, er også tilfeldig med dagens trekkordning.

– Eksamensutvalget konkluderte med at dagens eksamensordning ikke er rettferdig. Vi ber derfor om innspill både på trekkordningen og på forholdet mellom standpunkt og eksamen, sier Sanner.

– For meg er det imidlertid viktig at elevene skal være eksamensforberedt. Jeg er derfor ikke innstilt på å åpne for at elevene selv får velge fag til skriftlig eksamen på ungdomsskolen. Det kan føre til at elevene nedprioriterer fag som er sentrale for utviklingen av grunnleggende ferdigheter, som norsk og matematikk, sier Sanner.

Les også

Etter 7000 innspill er anbefalingen klar: Mer tid i naturen er en av endringene i skolefagene fra neste år

Droppe karakter i orden og oppførsel?

Regjeringen ønsker også innspill på hvor mye en standpunktkarakter skal veie sammenlignet med en eksamenskarakter på vitnemålet.

I høringen ønsker regjeringen også synspunkter på om skolen skal droppe karakter i orden og oppførsel.

Bakgrunnen for endringene i eksamensordningen er at skolen skal få nye lærerplaner fra høsten av. Fornyelsen i læreplanene er den største endringen i norsk skole siden Kunnskapsløftet i 2006.

– Til høsten får elevene nye læreplaner som vil gjøre dem bedre forberedt på fremtiden. Da er det naturlig at vi også vurderer behovet for å gjøre endringer i vurderings- og eksamensordningene, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.