Ungane såg han ikkje var like gira som før. Då sa dei han kunne få jobbe i Oslo igjen.

Terje Søviknes seier sjølv han har gått av seg ryggprolaps. No vil han oppfordre andre til å kome seg ut i naturen.

IKKJE ARBEIDSLEDIG: Ved nyttår skulle Terje Søviknes ha siste arbeidsdag i Os. No går han rett inn i regjeringsapparatet.

(Bergens Tidende):

Avtroppande Os-ordførar Terje Søviknes tek over som eldre- og folkehelseminister i regjeringa. Det blei klart like før klokka 12 onsdag.

Søviknes tek over etter partikollega Sylvi Listhaug, som blir olje- og energiminister.

Dermed har Søviknes fått ei avklaring på kva han skal drive med framover. Det har vore uklart sidan han i haust tapte kampen om å bli ordførar i nye Bjørnafjorden kommune.

– Eg har brukt ein del tid i tenkjeboksen. Men så kom denne førespurnaden. Og då var det ganske enkelt å seie ja. Også fordi eg allereie hadde hatt ei avklaring på heimebane, seier han til bt.no.

Ungene sa frå

Søviknes har vore i regjering før. Frå desember 2016 til august 2018 var det han som var olje- og energiminister. Då han gav seg og flytta heim til Os var det etter ein vår der skuldingar om seksuelt overgrep i 2000 igjen var omtalt i media.

Søviknes sjølv sa at han flytta heim for å vere nærare familien.

Han hadde på dette tidspunktet også håp om både ein sjette periode som ordførar, og å kunne få ei sentral rolle i nye Vestland fylke.

Eitt år seinare veit me at ingen av delane gjekk som Søviknes hadde ønska.

– Ungane kom til meg etter det blei klart at eg måtte gi meg som ordførar, og sa at det var heilt greitt om eg ville reise tilbake til Oslo. Dei er blitt eitt år eldre, og dei har nok også sett at dei har ikkje hatt ein så gira pappa som dei har hatt elles, seier Søviknes.

Terje Søviknes og Gustav Bahus har lenge vore gode venner både privat og i politikken.

Skal ikkje styre kvardagen til folk

Rolla som eldre- og folkehelseminister er han motivert for å ta fatt på.

– Eg har erfaring frå å jobbe med eldreomsorg og å skape gode tilbod frå alle mine år som ordførar. Det å kjenne Kommune-Norge er ein stor styrke å ta med inn i regjeringa, seier han.

Søviknes nemner både testordningane med statleg finansiert eldreomsorg, og reforma «Leve hele livet» som viktige saker han skal følgje opp.

I tillegg får han ansvaret for folkehelse. Då forgjengaren Sylvi Listhaug fekk jobben sa ho at folk skulle få røykje, drikke og ete så mykje raudt kjøt som dei ville.

Søviknes legg seg delvis på same linja.

– Eg har ingen intensjon om å styre kvar og ein sine val i kvardagen. Men myndigheitene og eg som statsråd har ansvar for å informere og gi kunnskap så folk kan ta smarte val sjølv.

– Kva er ditt viktigaste tips til folk for betre folkehelsa?

– Å vere fysisk aktiv og kome seg over dørstokkmila.

Gjekk ryggen bra

Sjølv går Søviknes mykje på tur, fortel han. Dette byrja han særleg med i valkampen i 2015.

– Då var det rett før eg måtte leggast under kniven med ryggprolaps. Alternativet var å kome meir i aktivitet og gå i ulendt terreng. Eg valde det siste, for eg hadde ikkje tid til anna. Og etter det har eg ikkje hatt ryggplager, seier den påtroppande ministeren.

Han legg også vekt på den psykiske helsa.

– For meg hjelper det å kome seg på sjøen og slappe av. Både kropp og sjel må takast vare på.

– Går mykje på tur

I Vestland Frp var gleda stor over å få Søviknes inn igjen i regjering.

– For Norge og for regjeringa er dette ei sterk utnemning. Terje vil gjere ein strålande jobb. Heilt sidan Jon Alvheims tid, har Terjes hjarte banka for dei eldre, seier Gustav Bahus, leiar i Vestland Frp og Bjørnafjorden Frp.

Bahus er også ein av Søviknes sine næraste. Han peikar mot heimkommunen for å vise at den nye ministeren har kompetanse på fagfeltet sitt.

– Sjå på prioriteringane gjort i Os kommune. Det har i alle år vore sjukeheim, eldreomsorg og demens. I tillegg har me hatt helsereiser for eldre til Syden, seier Bahus.

– Kva med folkehelse, korleis er kompetansen der?

– Hehe. Han sit helst på tribunen på fotballkamp. Og er heller i stolen framfor fjernsynet enn i skiløypene, seier Bahus, men bekreftar Søviknes historie om turgåing.

– Han er mykje på sjøen på fritida, og han går mykje på tur. Han har hund.

GLANSBILETE: Søviknes helste på gullfiskane i tropehagen på Luranetunet då det var klart at han måtte gi seg som ordførar.

– Kom oss ikkje i møte

Søviknes får ikkje like gode skottsmål frå Tone Lyssand, hovudtillitsvald på aldersheimen Luranetunet.

Luranetunet har vore eitt av Søviknes’ største skryteobjekt frå tida som ordførar. I intervju like etter valnederlaget kalla han aldersheimen «sjølve diamanten» i kommunen, og inviterte med til tropehagen som er relativt nybygd. Frp sentralt hadde også deler av valkampopninga si i denne tropehagen.

Samstundes har dei tilsette ved Luranetunet varsla om at låg bemanning gjer at eldre døyr utan at det er nokon til stades.

– Me har følt at Søviknes ikkje kom oss i møte då han var ordførar. Me sa gong på gong frå om at det var for låg bemanning og altfor mange ufaglærte på jobb. Han var i tropehagen og skrytte, men det var ikkje slik oppe på avdelingane, seier Lyssand, som er hovudtillitsvald for sjukepleiarane.

Ho ønskjer likevel Søviknes lukke til i sin nye jobb.

– Kanskje han kjem oss meir i møte no. Me må jo gi han ein sjanse, seier Lyssand.