Norge

PST bruker 86 millioner kroner mer på overvåkning enn tidligere kjent

Likevel mener Traavik-utvalget at Regjeringens ressursøkning til PST ikke har vært nok.

Mandag mottok justisminister Grete Faremo rapport fra Kim Traavik om ressurssituasjonen i PST. Traavik peker på at ressursene til PST har gått til livvakttjeneste på bekostning av etterforskning, analyse og teknologi. Foto: Scanpix

 • Marie Melgård
 • Per Anders Johansen
  Aftenpostens Moskva-korrespondent

Norge bruker mer på overvåking enn det som har vært kjent tidligere.

For første gang er det regnet ut nøyaktig hva som brukes på overvåking. Beregninger utført for Traavik-utvalget som har evaluert Politiets Sikkerhetstjeneste (PST), viser at PST brukte 520 millioner kroner på overvåking i 2011.

Dette er 86 millioner kroner mer enn det som fremgår av Regjeringens statsbudsjett.

Disse utgiftene er knyttet til driften av de lokale PST-enhetene ved landets politidistrikter. Tidligere har dette vært kamuflert i de generelle rammene til politiet.

Men til tross for dette, og at PST har fått flere hundre millioner i økte bevilgninger siden 2006, mener Traavik-utvalget at PST må få enda mer ressurser for å kunne gjøre en skikkelig jobb.

De økte ressursene til PST har gått til livvakttjenestene på bekostning av etterforskning, analyse og teknologi, heter det i utvalgsrapporten.

Les også

Terrorjegere mangler nett

— Hvem snakker sant?

Spørsmålet om PST trenger mer penger eller ikke, har blitt ett av de sentrale spørsmålene etter 22. juli. De tidligere PST-sjefene Jørn Holme og Janne Kristiansen har pekt på at PST har etterlyst langt større ressurser, uten å få gehør hos Stoltenberg-regjeringen.

- Faktum er at vi trengte langt mer for å nå det nivået jeg mener vi burde være på, sa Kristiansen under sin redegjørelse for Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Dette sto i sterk kontrast til hva tidligere justisminister Knut Storberget forklarte til 22. juli-kommisjonen:

Storberget sa at PST « i stor grad har fått det de har bedt om».

Overfor Stortinget har han i et skriftlig svar forklart at PST var «vesentlig styrket både budsjett- og bemanningsmessig».

- Traavik, er det Storberget eller Kristiansen som snakker sant?

— Her må man ha to tanker i hodet samtidig: PST har fått mange ressurser, men det finnes områder hvor de trenger mer. Utvalget mener det vil bety en viss økning av budsjettet i årene som kommer, sier utvalgslederen til Aftenposten.

- Det vil bli dyrt

Traavik synes det er vanskelig å konkludere med at PST har fått for lite ressurser. Dette fordi de har fått budsjettøkninger og tilleggsbevilgninger i revidert nasjonalbudsjett, men han understreker at det må mer penger på bordet dersom sikkerhetstjenesten skal følge utvalgets forslag til utbedringer.

— PST har de brukt økningene på å tette hull. Det har ført til at budsjettøkningene ikke har kommet alle deler av virksomheten til gode. Derfor sier vi i rapporten at det er noen steder det har blitt etterslep, og det er viktig at PST får mulighet til å gjøre noe med disse. Vi sier også at det er nødvendig å øke kapasiteten på enkelte områder, som flere livvakter og analytikere. Det vil også koste penger. Det tredje vi peker på er at dersom man skal følge opp alt forslagene våre om organisasjonsutvikling vil det åpenbart koste penger. Det siste elementet som må styrkes i PST, er IKT. Det vil bli dyrt, sier Traavik.

Ikke styrket parallelt

I Traavikutvalgets rapport peker på at PST har fått betydelige budsjettøkninger, og at PST ikke har sakket ut budsjettmessig sammenlignet med de andre nordiske sikkerhetstjenestene.

De er også enige med 22. juli-kommisjonen om at PST kan få «vesentlig mer ut av ressursene enn i dag, blant annet gjennom en mer hensiktsmessig bruk av IKT».

Likevel presiserer utvalget at de økte tildelinger til PST har gått til husleie, og at økningen i PSTs budsjett siden 2006 har skyldtes at livvakttjenesten ble overført til PST.

Les også

PST-livvakter jobber 650 timer overtid for å vokte statsråder

«Resten av tjenesten er ikke blitt styrket parallelt og proporsjonalt med disse satsningsområdene. Etter utvalgets oppfatning er det derfor bygget seg opp et behov for å styrke kapasiteten særlig på områder som etterforskning, analyse og teknologi» heter det i rapporten.

Men selv om utvalgslederen peker på at PST må få flere ressurser, vil han ikke tallfeste hvor mye som må til:

— Vi mener at PST og justisdepartementet handlingsrom til å følge opp våre forslag. Det var ikke vår oppgave å se på dette, og vi har heller ikke hatt tid eller ressurser til å gjøre det.

Solberg: Skrytelisten til regjering stemmer ikke

— Dette bekrefter bildet gitt under høringene, delvis også av Storberget selv, om at mesteparten av økningene ikke gikk til å styrke PST men til livvakttjenesten, sier leder av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, Anders Anundsen (Frp).

Høyre-leder Erna Solberg sier at da hun etter Wikileaks-avsløringene ville sette PSTs ressurssituasjon på dagsorden, fikk hun høre at ressursene til PST var styrket.

- Men rapporten bekrefter at skrytelisten til Regjeringen ikke stemmer. De har skrytt av millionøkninger til PST, men nå har vi svart-på-hvitt at ressursene har gått til livvakttjenesten og noe til bygg, sier Solberg.

— Det er viktig å få dette på bordet slik at vi reelt sett kan diskutere hvordan vi skal styrke PST og forbygge terror og trusler, sier Høyre-lederen.

- Alle har forståelse for situasjonen i PST

Da tidligere PST-leder Kristiansen forklarte seg for Stortinget, understreket hun at hun hadde kommuniserte tydelig om den magre situasjonen i PST til Justisdepartementet.

— Departementet så hva vi trengte, og hadde forståelse for det. (…) Jeg forstår også at det ikke var lett å få gehør for det PST ba om, i den endelige duellen man har om ressursene i regjeringen, forklarte Kristiansen.

Les også

Tilfeldigheter avgjør om PST oppdager terror

Justis— og beredskapsminister Grete Faremo mottok Traavikutvalgets rapport mandag formiddag.

- Har du samme opplevelse, og vil du få problemer med å få gehør i Regjering for økte ressurser til PST?

— Jeg kan ikke kommentere fortiden, men i budsjettet som er lagt inn for 2013 er det en forsterking av PST med ytterligere 30 millioner kroner. Jeg tror det er bred forståelse for situasjonen i PST, sier justisminister Faremo.

 1. Les også

  Tidligere PST-sjefer: - Vi varslet politikerne om behov, men ble ikke hørt

 2. Les også

  PST visste ikke hva PST gjorde

Kim Traavik har ledet utvalget som har gjennomgått PST. Foto: Scanpix

Relevante artikler

 1. KOMMENTAR

  Justisdepartementet vil innsnevre den demokratiske kontrollen med PST. Det er en livsfarlig vei å gå

 2. POLITIKK

  «Jeg tror ikke vi skal komme dit at de skal ha hjemmel for å overvåke alle nordmenn som er på flyreise.»

 3. LEDER

  Aftenposten mener: Venneforeninger tjent med full åpenhet

 4. NORGE

  PST presenterer ny trusselvurdering

 5. NORGE

  EOS-utvalget: PST registrerte stortingsrepresentanter som var med i vennskapsgruppe

 6. KOMMENTAR

  Ny form for overvåking