Her bor flyktningene ingen vil ha

Norske kommuner jobber raskt med å gi et hjem til flere tusen ukrainske asylsøkere. Samtidig har flere flyktninger med store omsorgsbehov sittet på mottak i årevis. Dritan Kreshpaj er én av dem som ingen vil bosette.

Det jobbes på spreng for å få bosatt 19.000 ukrainske krigsflyktninger som har kommet til Norge siden februar. KS og flere kommuner synes bosettingen går for sakte.

Samtidig bor det 367 personer i ulike asylmottak i Norge som alle har fått opphold, men venter på en bostedskommune.

16 av disse har bodd over ti år på mottak.

Nesten ingen kommuner sier ja til å bosette personer med stort omsorgsbehov. En av dem som har ventet lengst på få flytte ut av mottak, er Dritan Kreshpaj (34).

Han har vært i Norge i 17 år. Men fortsatt er det ingen kommuner som har tatt imot ham. Flere har takket nei.

Det siste avslaget kom fra Verdal kommune, der kommunestyret kort tid etterpå åpnet for å ta imot 150 ukrainske flyktninger.

Dritan Kreshpaj (t.v.) har siden i vinter bodd på et mottak med særskilt pleie- og omsorgsløsning på Østre Toten. Kontakten med broren Skredi er blitt dårligere etter at han ble flyttet fra Verdal. Bildet er fra da han besøkte sin bror i Trøndelag i slutten av mai.

Les hele saken med abonnement