Norge

Bane Nor frikjent for usaklig oppsigelse

«Ikke usaklig oppsagt.» Slik lyder dommen fra Oslo tingrett i den første av flere varslede rettssaker mellom Bane Nor og ansatte.

Den 15. november startet rettssaken mellom Atle Hammelow-Berg (helt t.v.) og arbeidsgiver Bane Nor, i Oslo tingrett. Videre fra v. advokatene Stine Rigmor Grimstad og Geir Berg, Bane Nors advokat Håkon Berg, rettsmedhjelper Cecilie Amundsen Raa fra advokatfirmaet Thommessen og jurist i Bane Nor, Elin Ludvigsen Kjenn.
  • Sveinung Berg Bentzrød
    Sveinung Berg Bentzrød
    Journalist

I midten av november skrev Aftenposten om omfattende turbulens i Bane Nor. Vi skrev om fire ansatte som saksøkte selskapet for usaklige oppsigelser. En av disse var Atle Hammelow-Berg (54), som jobbet med sikkerhet og kvalitet rundt utbyggingsprosjekter.

I midten av november behandlet Oslo tingrett hans sak. Nå foreligger dom, der Bane Nor frikjennes.

Dette handlet rettssaken om

Hammelow-Berg hevdet at han ble oppsagt av Bane Nor fordi han i flere omganger sa fra til overordnede om alvorlige og kritikkverdige forhold rundt sikkerhet og kvalitet. At oppsigelsen var en gjengjeldelse.

Ifølge Bane Nor ble han oppsagt av helt andre grunner. Han hadde ifølge selskapet i flere tilfeller opptrådt trakasserende og truende overfor kolleger, fremsatt flere trusler mot Bane Nor, og kommet med grove, udokumenterte påstander om en entreprenør.

Dette hevdet Hammelow-Berg

Retten konstaterer at Atle Hammelow-Berg var bekymret for at ressurser til viktig sikkerhets- og kvalitetsarbeid ble nedprioritert. Han mente at det var flere eksempler på at dette arbeidet sviktet hos en stor entreprenør på Vestfoldbanen.

En revisjon i august 2020 avdekket flere titalls avvik hos entreprenøren, noe Hammelow-Berg så på som en bekreftelse av det han sa fra om.

Ifølge dommen fra Oslo tingrett behandlet (lukket) Bane Nor samtlige avvik. En oppfordring fra Hammelow-Berg om å stoppe prosjektet ble ikke tatt til følge.

Han fortsatte likevel å sende bekymringsmeldinger oppover i Bane Nor-systemet, om det han mente medførte fare for liv og helse.

Ifølge dommen skrev Hammelow-Berg e-postene for å få styrket arbeidet med sikkerhet og kvalitet. Og selv om retten sterkt kritiserer hans fremgangsmåte og ordbruk, er den kommet til at disse ytringene ikke i seg selv ga saklig grunnlag for oppsigelse.

Det gjorde derimot Hammelow-Bergs opptreden i forbindelse med en tvist med arbeidsgiveren om uttak av ferie og permisjon.

Atle Hammelow-Bergs advokater beskriver ham som en varsler, som har krav på ekstra vern. Ifølge Oslo tingrett er det «mest nærliggende» at bekymringene han har fremsatt ikke kommer inn under varslingsvernet.

Retten: Det var han som trakasserte

Høsten 2020 ville Hammelow-Berg ta ut ferie og permisjon med lønn. Han opplevde at han var under sterkt press, at arbeidssituasjonen var i ferd med å bli uholdbar, og at det var startet en personalsak mot ham.

Han oppfattet at han ble nektet ferie. I en serie e-poster til en stadig større krets i Bane Nor gjentok han påstandene. Han hevdet at han ble trakassert, og at spesielt en sentral HR-medarbeider og en sentral jurist opptrådte kynisk, for å knekke ham.

Han truet med å gå til frontalangrep på Bane Nor, og å involvere offentligheten, for å få arbeidsgiveren til å snu.

Retten er imidlertid krystallklar på at det var Hammelow-Berg selv som selv opptrådte trakasserende og truende. Den skriver at HR-lederen og juristen gjorde jobben sin.

«Etter rettens syn har Hammelow-Berg gjennom sine mange e-poster med gjentatte uriktige og grunnløse beskyldninger mot (HR-lederen) om lovbrudd, maktmisbruk og trakassering, gått langt over grensen for akseptabel oppførsel overfor en kollega,» heter det i dommen.

«Det er skjerpende at e-postene med beskyldningene er sendt til en rekke kolleger og til hele konsernledelsen,» skriver retten.

Samlet sett gir dette ifølge retten en saklig grunn til oppsigelse.

Dommen er enstemmig, og Hammelow-Berg pålegges å dekke Bane Nors saksomkostninger.

Hammelow-Bergs advokater opplyser at dommen ankes til lagmannsretten.

Forlik

Nylig inngikk Bane Nor forlik med en annen ansatt. Dette gjelder en 54 år gammel kvinne som har jobbet med økonomi. Kvinnens advokat, Marianne Berg, sier at hun er godt fornøyd med forliket. Bane Nor har ikke ønsket å kommentere det.

Presisering:

Aftenposten presiserer at det var Atle Hammelow-Berg - og ikke retten - som mente at det var flere eksempler på at sikkerhets- og kvalitetsarbeidet sviktet hos en stor entreprenør på Vestfoldbanen. (Endringen gjort 17.12.21. kl. 18.07)

Les mer om

  1. Bane NOR