Norge

Trolig kort prosess for Bertheussen-anke

Mens Oslo tingrett satte av ti uker da straffesaken mot Laila Anita Bertheussen skulle behandles i fjor, regner partene med at ankesaken er unnagjort på én dag.

Laila Anita Bertheussen og i bakgrunnen fagdommer Anniken Nygaard Ottesen og dommer Yngvild Thue under domsavsigelsen i Oslo tingrett i januar i år. Torsdag starter en kort ankesak i Borgarting lagmannsrett der det skal tas stilling til om straffen på ett år og åtte måneders fengsel var riktig.
  • NTB-Peter Tálos

Borgarting lagmannsrett har satt av to dager når ankebehandlingen av straffesaken mot Laila Anita Bertheussen starter torsdag. Bertheussens forsvarer, advokat John Christian Elden, og statsadvokat Frederik Ranke regner likevel med at det vil holde med bare én dag i retten.

– Påtalemyndigheten vil bruke omtrent 40 minutter på dokumentasjon og så gå rett på avslutningsprosedyre, sier Ranke til NTB.

– Jeg tipper vi er ferdige mellom klokken 13 og 14. Det skal bare holdes prosedyrer, sier Elden.

Ettersom det er Bertheussen som har anket dommen, vil det være Elden som holder sin prosedyre først. Deretter vil aktoratet svare på det forsvarerne hevder i sin prosedyre.

Samme påstand

Etter at Høyesterett i begynnelsen av november forkastet Bertheussens anke, er det kun straffeutmålingen som skal behandles i lagmannsretten.

Det er ikke lagt opp at det vil bli ført noen vitner eller andre former for bevis for dommerne. Med bakgrunn i dommen fra tingretten og beslutningene fra lagmannsretten og Høyesterett om å nekte ny full ankebehandling, skal Borgarting lagmannsrett ta stilling til om straffen mot henne er korrekt.

I tingretten ble Laila Anita Bertheussen dømt til ett år og åtte måneders fengsel. Aktoratets påstand var to års fengsel, og Ranke varsler at han på nytt vil legge ned påstand om to års fengsel.

– Påstanden var to år, og vi har gitt beskjed om at vi vil opprettholde denne i ankesaken, sier Ranke til NTB.

Aktor Frederik Ranke under rettssaken mot Laila Anita Bertheussen i Oslo tingrett i fjor høst. Han vil på nytt legge ned påstand om to års fengsel når straffeutmålingen skal vurderes i Borgarting lagmannsrett.

Skadeverk og ildspåsettelse

Domstolen mente det ikke var tvil om at 56-åringen var skyldig i angrep på demokratiet ved at hun selv sendte flere trusselbrev og begikk hærverk på egen bil og bolig.

Bertheussens samboer, daværende justisminister Tor Mikkel Wara (Frp), måtte til slutt trekke seg fra jobben da det ble kjent at Bertheussen var siktet for selv å stå bak de mange hendelsene om skadeverk og ildspåsettelse ved parets bolig på Røa i Oslo.

Bakgrunnen for saken var at Bertheussen høsten 2019 følte seg truet av at mennesker bak oppsetningen «Ways of seeing» på Black Box-teateret i Oslo hadde filmet fasaden på huset i Vækerøveien. Hun skrev et leserinnlegg i VG 1. desember hvor hun kritiserte oppsetningen for en «grov invasjon av hennes privatliv».

6. desember startet politiet etterforskning etter at noen hadde tagget ordet «rasisit» på husveggen, risset et hakekors inn i bilen og skrevet «rasist» på den. Senere i desember anmeldte Bertheussen teateret for filmingen av huset, men saken ble henlagt.

Fra offer til mistenkt

Utover vinteren 2020 skjedde det flere hendelser knyttet til bilen og huset, og politiet etterforsket hendelsene med stort alvor. Wara var landets justisminister, og det ble satt inn forsterket vakthold ved huset.

Også Waras statsrådskollega, beredskapsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp), og hennes mann, stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp) mottok trusler.

14. mars mente politiet det var grunn til å mistenke Bertheussen for å ha tent på bilen sin, og to uker senere får hun status som siktet i alle forholdene som politiet etterforsker. Samme dag gikk Wara av som statsråd.

Advokat John Christian Elden under rettssaken mot Laila Anita Bertheussen i tingretten.

Nektet plent

Under rettssaken i Oslo tingrett nektet Bertheussen enhver form for kjennskap til hva hun var tiltalt for. Etter flere ukers rettsforhandlinger var Oslo tingrett likevel ikke i tvil om at det var husets beboer selv, Bertheussen, som måtte være gjerningspersonen bak de mange hendelsene.

– Hun var svært opprørt over teaterstykket. Retten legger til grunn at dette var motivet for at hun utførte denne handlingen, hun hadde både motiv og anledning, står det om Bertheussen i dommen fra tingretten.

Selv om retten kuttet fire måneder i statsadvokat Rankes påstand om to års fengsel, mente likevel retten at ubetinget fengsel ikke var til å komme utenom.

– Truslene mot Wara var middelet for å nå målet om å ramme «Ways of Seeing», heter det i dommen. Truslene mot Wara og ekteparet Tybring-Gjedde var utvilsomt rettet mot dem i kraft av deres virke som statsråder og stortingsrepresentant, konkluderte retten.

Les mer om

  1. Krim
  2. Laila Bertheussen