Norge

Treholt-opptakene blir utlevert

Arne Treholt får tilgang til lydbåndopptaket som ble gjort da dommen mot ham ble opplest.

  • Forf>
  • <forf>hans Ola Oustad <

Dermed får han svar på om dommen han er presentert for, er den originale.Det bekrefter førstestatsadvokat Lasse Qvigstad overfor Aftenposten, etter at det de siste dagene har vært reist spørsmål om Treholt-dommen som er offentliggjort, er originaleksemplaret.

Fornøyd.

Treholts advokat Harald Stabell sier seg fornøyd med endelig å få lydbåndopptakene, etter å ha etterspurt dem i ni måneder. Han hevder at han er i tvil om dommen som er frigitt, er den originale, og understreker at han vil rydde all tvil til side. Blant annet mener Stabell at det er et problem at det kun er rettsboken, ikke selve dommen mot Treholt, som er underskrevet.Stabell presiserer samtidig at det ikke er noe hovedpoeng om dommen er underskrevet eller ikke, så lenge Treholt neppe vil kreve saken gjenopptatt på grunnlag av denne tekniske detaljen.— Det som betyr noe er at jeg vet at jeg sitter med den originale dommen og at jeg får tilgang til lydbåndopptakene. Bare på denne måten har jeg mulighet til å kontrollere når rettinger av dommen er foretatt og eventuelt hvem som har gjort det, og hvorfor, sier Stabell.

- Gammel lov gjelder.

Juridiske eksperter hevder at det uansett ikke er grunn til å hevde at dommen inneholder formelle feil. Sorenskriver Stein Husby viser til at det i den gamle straffeprosessloven, som virket frem til 1986, ikke var krav om at dommen ble undertegnet. Derimot skulle rettsboken underskrives, noe som også er gjort. Siden Treholt-dommen falt ett år før den nye straffeprosessloven trådte i kraft, mener Husby at den gamle loven gjelder. Advokat Stabell, derimot, mener at det lenge før Treholt-dommen falt, var gjeldende praksis å skrive under dommen. Han viser også til at den nye straffeprosessloven var vedtatt av Stortinget allerede i 1981, flere år før Treholt-dommen falt. Stabell sier han ikke vil prosedere saken ytterligere i mediene, men mener at det er gode juridiske argumenter for å hevde at det allerede i 1985 var et krav om at dommer måtte underskrives. Det eksisterer ett lydbåndopptak av dommen mot Treholt. Ifølge Qvigstad får Stabell tilgang til disse så snart det er praktisk mulig. Sannsynligvis blir det gamle lydbåndopptaket kopiert over på et format etter dagens tekniske standard.

Les også

  1. Treholtforvirring

  2. Treholt-dommen korrekt underskrevet

  3. Den opprinnelige Treholt-dommen funnet

  4. - Treholt-dommen kan være forfalsket

Arne Treholt får nå utlevert lydopptakene fra rettssaken.
Arne Treholt fotografert i Wien i 1983. Gennadij Titov og Alexandr Lopatin til høyre.