Hoste og feber? Det trenger ikke være korona. Men hold deg hjemme.

Et smittsomt forkjølelsesvirus sprer seg over landet. Folk i alle aldre får hoste og feber. Symptomene kan ligne på korona, men går heldigvis fort over.

I fjor gikk kommunene tomme for influansavaksine. I år skal det være nok til de som ønsker.

Det er bare å ta sats: Årets sesonginfluensa blir tøffere enn på lenge, melder Folkehelseinstituttet.

Risikopasienter og helseansatte anbefales å vaksinere seg. Og i år skal det være nok vaksiner til dem som ønsker det.

Forkjølelse smitter ved dråpe

Såpass mange blir forkjølet med rhinoviruset nå, at Folkehelseinstituttet kommenterte det i sin siste ukesrapport - som egentlig handler om korona.

De skriver at forekomsten av forkjølelsessymptomer er økende. Den siste tiden har flere fått feber og hoste.

Vanlig forkjølelse smitter ved nysing og hoste eller ved direkte kontaktsmitte. Forkjølelsesvirus kan overleve flere timer på dørhåndtak ogandre overflater. Det er svært smittsomt.

Det viktigste for å ikke spre smitte er å å holde seg hjemme når man er syk og ha god hoste- og nysehygiene, sier Kjersti Rydland ved FHI.

Og influensaen kommer utover høsten

Og som ikke det er nok, kommer sesonginfluensaen snikende.

Kjersti Rydland er seniorrådgiver ved avdeling for smittevern og vaksine ved Folkehelseinstituttet. Hun forteller at de fremdeles vet veldig lite om hvilke virus som vil forårsake influensaepidemi kommende sesong. Også internasjonalt har det vært lite sirkulasjon av influensaviruset i år. Svært få virus er oppdaget i Norge.

Men man har sett at alle fire influensatyper skaper utbrudd i enkelte land.

– I prinsippet kan alle fire virustyper være aktuelle kandidater, sier Rydland.

Tøffere sesonginfluensa i år

De siste årene har det vært lite influensa i Norge. Det betyr at vi ikke er blitt utsatt for influensavirus som har kunnet booste immuniteten vår.

Samtidig betyr det ikke at influensaen er forsvunnet.

– Når vi nå begynner å reise mer igjen, vil vi ta med oss influensavirus hjem.Disse virusene kan ha endret seg mye fra de virusene vi traff sist. Beskyttelsen fra tidligere infeksjoner vil ikke nødvendigvis hjelpe mot endrede virus, siden de er ulike det kroppen er forberedt på, kommenterer Rydland.

Det betyr at den enkelte derfor kan få en kraftigere influensainfeksjon.

– I tillegg er det mange yngre som aldri har vært utsatt for influensa tidligere, og flere vil bli syke totalt sett enn det vi er vant med, sier hun.

Men hvordan kan folk forstå forskjell på sesonginfluensa og covid-19? Det er ikke mulig å kjenne forskjell på en influensainfeksjon og en covid-19 infeksjon på symptomene. Det må tas en test for å se hvilket virus man er infisert med.

Vaksinen mot sesonginfluensa blir sendt ut til kommunene første uken av oktober. Alle kommuner skal ha vaksine til risikogruppene i løpet av oktober. I fjor var det ikke nok vaksiner. Men i år skal det være nok doser til alle som er anbefalt vaksine.

Vaksinen hjelper IKKE mot covid-19.

Dødsfall etter influensa

For noen pasienter er også vanlig influensa alvorlig. FHI anslår at det gjennomsnittlig dør omtrent 900 personer i året som en konsekvens av influensa.

– Dette tallet kan variere mellom 200–2000 avhengig av hvilke virus som dominerer utbruddet. I tillegg estimerer vi i snitt 5000 innleggelser i sykehus med influensa pr. sesong, sier Kjersti Rydland.

– Kan vi slippe unna årets influensa ved å holde oss hjemme når vi er syke, vaske hender og holde en meters avstand?

– Influensa spres hovedsakelig ved innånding av veldig små dråper som spres via luft når smittede hoster eller nyser. Vi kan nok ikke helt slippe unna ved å vaske hender og holde en meters avstand, men det vil hjelpe en del. Det viktigste for å ikke spre smitte, vil være å holde seg hjemme når man er syk og ha god hoste- og nysehygiene. Det gjelder alle luftveisvirus.

– Hva med tran? En gammel huskeregel sier at man skal ta tran i måneder med R, for å minne om at vi trenger vitamin D i mørketiden.

– Tran er nok ikke effektivt mot influensa når du først er blitt smittet, men å ha nok vitamin D hjelper på å opprettholde et godt immunforsvar. Så får man velge selv hvordan man sikrer et stort nok inntak.