Vannstanden i Mjøsa stiger fortsatt

Vannstanden i Mjøsa vil fortsette å stige, mens vannstanden i Glomma har sunket. 

Flommen i Glomma ved Haga i Akershus mandag. Vannføringen synker mange steder på Østlandet, men i Mjøsa og Øyeren fortsetter vannet å stige. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Etter at flommen har vært oppe i høyeste farenivå over helgen, har nå de fleste elver nådd toppen. Mjøsa vil fortsette å stige frem til 18. mai skriver varsom.no.

Mjøsa har steget 20 centimeter siden mandag, og slusene ved Rånåsfoss står helt åpne for å fjerne mest mulig vann.

– Det er fortsatt stigende vannstand i Mjøsa, Tyrifjorden og Randsfjorden. I Mjøsa ventes vannstanden å kulminere i løpet av uken på et nivå som er cirka 40–50 centimeter høyere enn vannstanden tirsdag morgen, sier Erik Holmqvist, vakthavende hydrolog ved flomvarslingen i Norges vassdrag- og energidirektorat.

Snøen er nesten helt borte i dalførene, dette fører til at vannstanden i elvene er forventet å synke fremover.