Norge

Helsetaperne

Når noen får er det andre som ikke får.

André Førsund er én av 150 ungdommer som venter på den siste leppe-ganespalte-operasjon. Haukeland universitetssykehus bekrefter at de har køproblemer når det gjelder det siste inngrepet. Foto: Stein J Bjørge

 • Aftenpostens redaksjon

Prioriteringer har selvsagt også skjedd før Norheimutvalget la frem sin rapport. Da kvinner med brystkreft fikk rett til rekonstruksjon av bryst ble unge mennesker fikk det konsekvenser: Det er de samme plastikkirurgene som opererer nye bryst hos kreftrammede kvinner og leppe-ganespalte hos barn. Unge som trenger siste operasjon for leppe-ganespalte ble skjøvet lengre bak i køen, og må vente i åresvis.

Lene (35) har derimot ikke årevis til rådighet. Hun får ikke den medisinen som kan holde henne i live så hun får opplevd sønnens første skoledag. I snart et år har legemiddelfirmaet Roche og norske myndigheter kranglet om prisen på brystkreftmedisinen Perjeta. Andre familier med større økonomiske ressurser kan betale seg ut av problemet. Generalsekretær i Kreftforeningen Anne-Lise Ryel mener dette skaper en sosial ulikhet i helse som vi ikke hilser velkommen. Hun forstår at man må foreta prioriteringer i helsevesenet, og at man må forhandle priser på medisiner, men presiserer at pasientenes beste må alltid ligge som en premiss.

Ikke alle er enige i at prioritering er nødvendig. Legeforeningen mener at prioriteringsdebatten ikke må underslå at Norge må bruke mer på helse. Lise Askvik går i debatt med Thomas Hornburg på Twitter, og mener han uttaler seg på gale premisser:

Flere er opptatt av at Norge bør bruke mer på helse, og mener mer penger først og fremst er løsningen. Prioriteringsdebatten forutseter at vi bruker så mye på helse. Det er ikke faktum. Norge har råd til å pleie alle, sier Lise Askvik på twitter.

img333-l6w5Nkq_Ki.jpg

Aftenpostens kommentator Thomas Hornburg ser også rom for forbedringer: I kronikken "Helsetaperne" mener han at

 1. Les også

  «prinsippene må bli klarere og institusjonene sterkere»

Relevante artikler

 1. NORGE
  Publisert:

  Ny norsk forskning om barn med leppe- og ganespalter vekker internasjonal oppsikt

 2. POLITIKK
  Publisert:

  Faktasjekk: Aborteres fostre med leppe-ganespalte og klumpfot etter «sorteringsparagrafen»?

 3. NORGE
  Publisert:

  Helseforetakene holder prisen på rådyre legemiddelpriser hemmelig. Sykehusdirektør mener det er Bent Høie som har ansvaret.

 4. NORGE
  Publisert:

  Et samlet Helse-Norge vil ha åpenhet om prisen på medisin. Likevel har Regjeringen sagt ja til legemiddelindustriens krav om hemmelighold.

 5. KRONIKK
  Publisert:

  Norge er sist ute med å tilby effektiv kreftmedisin | Oluf D. Røe

 6. DEBATT
  Publisert:

  Vi advarer mot egobistand! | Anne-Marie Helland