Hordalandspolitiker dømt til forvaring for overgrep mot gutter

Folkevalgt lokalpolitiker fra Hordaland dømt til elleve års forvaring.

TILTALT: Den folkevalgte hordalandsmannen i 40-årene satt ukevis i Bergen tingrett med den alvorlige tiltalen mot seg. Han har nektet skyld for fysiske overgrep, men erkjenner å ha hatt videoer og bilder som seksualiserer barn.

(Bergens Tidende): I rettssaken, som ble avsluttet for noen uker siden, fikk retten høre hvordan hordalandspolitikeren i 40-årene svært mange ganger skal ha forgrepet seg mot mindreårige gutter. Politikeren har hele tiden nektet skyld for seksuelt misbruk, skriver Bergens Tidende.

Det yngste offeret skal ha vært fem år og er fortsatt i barneskolealder. Tiltalen gjelder misbruk av ham og to andre gutter i perioden 1997 til 2016. De tre ga alle sine forklaringer i retten, den yngste gjennom videoopptak av såkalte tilrettelagte avhør. I opptakene som ble avspilt sa gutten at han spilte dataspill hos mannen, og at han av og til overnattet.

– Det var da han gjorde de ekle greiene. Jeg sa stopp, men han stoppet ikke, fortalte gutten.

En annen av de fornærmede, en nå voksen mann, fortalte om et hundretalls besøk hos tiltalte – og at det skjedde overgrep så å si hver gang. Han sa dette i sin forklaring:

– Mine barndomsminner består av ham.

UTSATT ERSTATNING: Bistandsadvokat for de fornærmede, Einar Drægebø (til v.), var med på starten av saken. Men så ble det bestemt å ha en egen sak om erstatningsspørsmålet i desember. Til høyre statsadvokat Rudolf Christoffersen.

– Minst 200 overgrep

Aktor i saken, statsadvokat Rudolf Christoffersen, krevde 13 års forvaring. Han sa i sin prosedyre at politikeren – med kynisme og likegyldighet, og over lang tid – hadde begått godt planlagte overgrep. Omfanget oppsummerte Christoffersen slik:

– Det dreier seg om minst 200 overgrep, et betydelig antall av dem da to av guttene var under ti år.

Selv krevde politikeren full frifinnelse for overgrep. Hans forsvarer, advokat Eirik Nåmdal, argumenterte tungt mot forvaringsdom. Nåmdal kalte aktors straffeforslag en «ganske grundig» bom. Tiltalte har erkjent å ha hatt overgrepsmateriale, i form av bilder og videoer med barn, noe forsvareren mente kunne straffes med rundt 60 dagers fengsel.

Mandag kom dommen, og der blir mannen funnet skyldig i alt. Bergen tingrett konkluderer med at forvaring i elleve år er passende straff i saken, med en minstetid på syv år og fire måneder.

– Dommen vil bli anket, sier mannen forsvarer, advokat Eirik Nåmdal.

Ut over det ønsker han foreløpig ikke å kommentere.

– Nyttet forskjellige metoder

På et tidspunkt i etterforskningen var politikeren mistenkt for å ha forgrepet seg på opptil 17 gutter. I retten fortalte aktor om kontakt med 14 andre gutter som kan ha blitt utsatt for seksuelle handlinger av mannen, men at disse forholdene skulle være foreldet.

I januar vurderte sakkyndige at tiltalte kan ha en pedofil legning. Siden han nå blir funnet skyldig, mener retten det er slått fast at han er pedofil – noe tiltalte selv har benektet.

«Retten legger videre vekt på at tiltalte har benyttet seg av ulike metoder for å komme i kontakt med gutter som kan synes å ha vært utsatte og som kunne misbrukes», skriver dommerne i sin enstemmige dom.

Retten er enig med aktor i at tiltalte har handlet planlagt og målrettet, ikke situasjonsbestemt. I diskusjonen rundt forvaring skriver dommerne: «Retten kan ikke se at tiltalte ved løslatelse fra tidsbestemt straff, vil være i en situasjon der han ikke igjen vil ha anledning til å gå frem på samme måte som i foreliggende sak.»

Aktor: – Barn forstår ikke

Aktor Rudolf Christoffersen skriver til BT at påtalemyndigheten er fornøyd med at tiltalte ble dømt for samtlige forhold. Han mener forvaringsstraffen kunne vært noe strengere, men er i og for seg fornøyd med at forvaring ble idømt.

– Yngre barn vil nesten alltid være ute av stand til å motsette seg denne type handlinger. De forstår ikke hva som skjer, de blir manipulert eller den voksne er i en klart overlegen posisjon fysisk, følelsesmessig og mentalt, skriver Christoffersen.

Statsadvokaten poengterer på generelt grunnlag at seksuelle overgrep mot barn innebærer en betydelig risiko for store psykiske og psykososiale skadevirkninger.

– Det er ingen tvil om at skadepotensialet ved slike handlinger med all tydelighet har manifestert seg i denne saken for alle de tre fornærmede.