Norge

Fagfolk frykter økt spedbarnsdødelighet

Mødre sendes stadig tidligere hjem etter fødsel uten at kommunen har barselomsorg på plass. Fagfolk frykter det kan føre til økt spedbarnsdødelighet.

I Foto: llustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

  • og NTB

– Mens sykehusene fortsetter å kutte liggedøgn, ser vi at kommunene mangler beredskap til å ta dem imot og gi forsvarlig oppfølging av mor og barn. Jeg frykter vi kan komme til å se økt spedbarnsdødelighet, sier Kirsten Jørgensen, politisk leder i Den norske jordmorforening, til Dagsavisen.

Ifølge avisen viser tall fra Folkehelseinstituttet at den gjennomsnittlige liggetiden etter fødsel på norske sykehus sunket fra 3,2 døgn i 2007 til 2,7 i 2016.

Jordmorforeningen anslår at det på landsbasis mangler mellom 600–700 jordmorårsverk dersom kommunene skal ha en forsvarlig hjemmebasert barselomsorg.

I august i fjor sendte Regional perinatalkomité Helse Sør-Øst en bekymringsmelding til den medisinske direktøren i helseforetaket.

– Barselretningslinjene slår fast at kortere barseltid på sykehus må kompenseres med tettere oppfølging i kommuner og bydeler, noe vi ser at skjer i varierende grad, sier lege og leder av komiteen Branka M. Yli.

Leder i Norsk Barnelegeforening, Ketil Størdal, understreker at for de fleste går det helt fint med tidligere hjemreise, men at man trenger observasjon og tid for å fange opp faresignaler.

– Vi er bekymret for barna det er noe mer med, men som det er vanskelig å oppdage de første timene etter fødsel, sier Størdal.