Forsvarer i ankesak: Ubaydullah Hussain var PR-kåt, ikke IS-medlem.

Aktoratet: Ubaydullah Hussain var en viktig støttespiller for IS. Forsvaret: Ubaydullah Hussain var en PR-kåt ildsjel som aldri var IS-medlem.

Den terrordømte Ubaydullah Hussain sammen med sin forsvarer, advokat John Christian Elden, men dette bildet er fra 2016.
  • Olga Stokke
    Olga Stokke

Stort sprik mellom aktoratets og forsvarernes påstander i ankesaken til terrordømte Ubaydullah Hussain: Aktoratet ber Borgarting lagmannsrett om å dømme ham til ti år i fengsel. Forsvarerne går inn for full frifinnelse i terrortiltalen.

Ubaydullah Hussain var ikke IS-medlem, snarere en PR-kåt ildsjel. Det vektla Hussains forsvarer, advokat Ulrik Sverdrup-Thygeson jr., i sin prosedyre torsdag.

Hans andre forsvarer, advokat John Christian Elden, boret i hva som ligger i å delta i en terrororganisasjon: Når blir det ulovlig å delta i demonstrasjoner for en terrororganisasjon? Når man deltar to ganger, eller ti ganger?

Elden: Den første i sitt slag

Elden konstaterer at saken mot Ubaydullah Hussain er den første deltagersak på verdensbasis i sak om fremmedkrigere, der den tiltalte ikke selv har vært i Syria eller Irak.

Oslo tingrett dømte i april 2017 Ubaydullah Hussain (32) fra Bjerke i Oslo til ni år i fengsel for rekruttering til og deltagelse i IS.

Hussain ble dømt for å ha rekruttert en ung konvertitt som 18 år gammel ble stanset av politiet på vei til IS i Syria. Men han ble frikjent for å ha rekruttert en annen ung konvertitt, Thom Alexander Karlsen, som døde i kamp for IS i Syria.

Oslo tingrett mener at mannen fra Bjerke i Oslo virket som inspirator, mentor, rådgiver, organisator, fasilitator, mellommann og/eller portåpner og sendebud.

Borgarting lagmannsrett har i fire uker behandlet Ubaydullah Hussains ankesak. startet onsdag i Borgarting lagmannsrett. Her snakker aktoratet Anne Karoline Bakken Staff og Frederik G. Ranke (f.v.) med Hussains forsvarer, advokat John Christian Elden. Staff sier til Borgarting lagmannsrett at Hussain har styrket og bidratt til ISIL i langt større grad enn en enkelt fremmedkriger.

– PR-kåt skrytepave

Hussains forsvarer, advokat Ulrik Sverdrup-Thygeson jr., konstaterte:

Ubaydullah Hussain har aldri vært medlem av IS. Han har aldri vært i nærheten av noe IS-territorium. Han har aldri hatt noen konkret kontakt med IS – med unntak av en telefon på 127 sekunder til et forkontor for mennesker som vil inn i IS. Han har hatt kontakt med sine norske kamerater, kanskje med et par andre ubetydelige eksempler. Han har aldri avlagt noe troskapsløfte til IS.

Sverdrup-Thygeson jr. sa videre i retten at norske medier har bidratt til å gjøre Hussain såpass kjent som norsk, militant ekstremist. Forsvareren ba retten om å se bak det offentlige skremmebildet som er skapt av ham.

– Greia med Ubaydullah var at han var en PR-kåt skrytepave. Aller mest skryter han til damer: Aldri er han så tøff, så radikal og så viktig som når det er en dame i den andre enden av tråden, sa Sverdrup-Thygeson jr.

Nyter godt av norsk ytringsfrihet

Forsvarer Elden viste til at tiltalte har erfart fra tidligere rettssaker å være beskyttet av ytringsfriheten når han har kommet med uttalelser om IS.

– Det er ikke ulovlig å støtte en terrororganisasjon, sier Elden.

I sin juridiske gjennomgang pekte Elden på at Hussain har utført flere handlinger som er lovlig:

*Demonstrasjon utenfor den amerikanske ambassaden.

*Offentlig støtte til IS.

*Offentlig støtte til IS-kalifatet etter at det ble erklært opprettet i juni 2014.

*Støtte til terroraksjoner i Paris.

Han mener at påtalemyndigheten stabler aktiviteter oppå hverandre for å ramme Hussain.

– Om man deltar i én demonstrasjon og holder én demonstrasjonstale, er det lov. Deltar man i to, er det lov. Men deltar man i ti, er det ulovlig for det begynner å bli så mange ganger at man mener at man er kommet over i “delta i”.

«Kvalifisert deltagelse»

Medvirkning faller utenfor, påpeker Elden. For å bli rammet av straffeloven, kreves «kvalifisert deltagelse» i tillegg til medlemskap, altså at man både er medlem og er aktiv i organisasjonen.

Aktor og statsadvokat Frederik G. Ranke mener at fint lite tyder på at Hussain har brutt med Profetens Ummah, sitt gamle miljø og IS-ideologien. Ranke viser til at Hussain har sagt til en medfange i fengslet at hans jihad (Hussains) var å sende fremmedkrigere til ISIL.

Stoppet jihadreiser til IS

Hussain er den første i Norge som er blitt dømt for å ha rekruttert en person til terrororganisasjonen IS. Men aktoratet peker på at knapt noen har reist fra Norge til IS i Syria, etter at Hussain ble tatt.

Dokumentaren «Den norske islamisten» som er laget av Ulrik Imtiaz Rolfsen og Adel Khan Farooq, ble vist etter at dommen falt i Oslo tingrett.

Godtok dommen

Den 20 år gamle konvertitten som ble tiltalt og dømt samtidig med Hussain, valgte å godta dommen på to år og ti måneder.

Oslo tingrett finner det særskilt straffskjerpende at Hussain til tross for sin inngående kunnskap om hvilke grufulle handlinger IS-fremmedkrigere må bidra i, ikke frarådet en 18-åring (medtiltalte) fra å reise.

Nå er det opp til Borgarting lagmannsrett: Dom i saken vil foreligge en gang i begynnelsen av januar.

– Hvis lagmannsretten går for frifinnelse for terror, mener vi han skal ha to måneder for trusler mot et vitne, sier Elden.

  • Norske fremmedkrigere har tatt med seg barna sine til, eller født barn i, i IS-kontrollerte områder. Her kan du lese Aftenpostens dokumentartikkel om hvordan IS oppdrar barn til å hate og drepe.
  • En far i Bærum lever fortsatt i uvisse om døtrene som dro til IS i Syria, giftet seg og fikk barn med fremmedkrigere, er i live eller ikke.
  • Lurer du på hvordan livet er/var under IS, les her.
Prosedyrene i Ubaydullah Hussains ankesak startet onsdag i Borgarting lagmannsrett. Her snakker aktoratet Anne Karoline Bakken Staff og Frederik G. Ranke (f.v.) med Hussains forsvarer, advokat John Christian Elden. Ubaydullah Hussain har erklært seg ikke skyldig i deltagelse i og rekruttering til terrorgruppen IS.