Norge

Riksadvokaten leter etter grove voldssaker mot barn for å anke dem

I nærmere to uker lå babyen med brukne kraveben og ribbensbrudd før den fikk legehjelp. Nå vil Riksadvokaten få fastsatt et høyere straffenivå for familievold.

Advokat Andreas Nyhaug (t.v.) er forsvarer for den 31 år gamle mannen som nekter straffskyld for drap på sin ti uker gamle sønn. Statsadvokat Jan Eivind Nordheim er aktor.
  • Håkon Letvik
    Håkon Letvik
Advokat Andreas Nyhaug (t.v.) er forsvarer for den 31 år gamle mannen som nekter straffskyld for drap på sin ti uker gamle sønn. Statsadvokat Jan Eivind Nordheim er aktor.

Den ti uker gamle babyen ble påført brudd i begge kraveben, brudd i 12 ribben, brudd i begge armer og begge lårben. Barnet hadde også fått skrapet av hud i ansiktet, hadde blåmerker i ansiktet og blødning i et øyeeple.

Medisinske undersøkelser viser at barnet lå med brukne kraveben og ribbensbrudd i opptil 14 dager før det fikk legehjelp.

Saken behandles i disse dager i Lofoten tingrett. Barnets mor og stefar er tiltalt etter den gamle straffeloven av 1902, som har en strafferamme på seks år for grov familievold.

Begge nekter for å ha brukt vold, og forsvarerne deres har lagt ned påstand om full frifinnelse.

Statsadvokat Erik Thornæs la ifølge NRK ned påstand om at de tiltalte skal dømmes til ett år og ni måneders fengsel for volden mot babyen eller for passiv medvirkning.

– At strafferammen nå er hevet til 15 år, viser hvor alvorlige slike saker er, sier assisterende riksadvokat Knut Erik Sæther. Flere saker om vold mot barn vil i tiden som kommer bli anket til Høyesterett, som kan heve straffenivået.

Vil anke saker for høyere straff

Volden skal ha skjedd fra september til desember 2014. Dersom barnet hadde blitt påført vold ett år senere, ville strafferammen vært mye høyere.

1. oktober 2015 var nemlig en merkedag: Fra da av kan grov mishandling av familiemedlemmer straffes med 15 års fengsel. Årsaken er at ny straffelov trådte i kraft denne dagen. Vold som har skjedd etter dette, omfattes av den høyere strafferammen.

Nå jakter Riksadvokaten på saker som gjelder grov vold mot barn, som har skjedd etter 1. oktober 2015. Målet er å kunne anke disse sakene helt til Høyesterett.

– Slik kan vår øverste domstol ta stilling til hvilket straffenivå som er riktig, ut fra det vi nå vet om skadevirkningene av denne type kriminalitet, sier assisterende riksadvokat Knut Erik Sæther til Aftenposten.

  • Riksadvokaten ber politiet ta i bruk hemmelige etterforskningsmetoder i voldtekts- og familievoldssaker
Norsk politis fremste ekspert på grov vold mot små barn, politioverbetjent Kåre Svang hos Kripos, reiser Norge rundt for å holde foredrag for politifolk og helsepersonell.

Kripos skal kontaktes

Riksadvokaten har i en årrekke understreket at politi og påtalemyndighet skal prioritere slike saker og arbeide særlig grundig med dem.

– Vold mot barn er noe som har vedvarende høy prioritet over lang tid fra riksadvokatens side, og innsatsen har utvilsomt gitt resultater, sier Sæther.

Flere saker for retten

Det går flere familievoldssaker for norske domstoler for tiden, men alle behandles etter den gamle straffeloven. Aftenpostens tidligere gjennomgang av familievoldsaker viser at volden som regel pågår gjennom mange år, ofte i flere tiår.

Det vil derfor ta tid før det kommer en sak hvor alle de straffbare forholdene har skjedd etter 1. oktober 2015 og dermed fullt ut skal vurderes etter ny og høyere strafferamme.

Statsadvokat Jan Eivind Norheim advarte juryen om svært sterke inntrykk før de fikk se og høre om de massive hodeskadene en ti uker gammel baby døde av.

Anket dom på 17 års fengsel

I Borgarting lagmannsrett satt jurymedlemmene tirsdag med alvorlige ansiktsuttrykk og hørte statsadvokat Jan Eivind Norheim advare dem om hva som vil møte dem i saken. En ti uker gammel gutt døde av massive hodeskader; faren er dømt til 17 års fengsel for å ha påført ham disse.

Farens anke blir nå behandlet i Borgarting lagmannsrett, tre år etter at barnet døde.

To blåmerker i pannen var de eneste synlige spor på babyen. Innvendig var gutten påført skallebrudd, fire ribbensbrudd, blødninger på begge sider av ryggsøylen, blødning på netthinnen, blødning og oksygenmangelskade i hjernen.

Mener andre kan ha gjort det

– Ikke skyldig, svarte den 31 år gamle mannen på spørsmålet om straffskyld. Han kunne ikke gi noen forklaring på hvordan skadene kunne ha oppstått, men vil peke på muligheten for at andre kan ha gjort det, sier forsvarer Andreas Nyhaug.

Den tiltaltes tidligere samboer, barnets mor, ble i tingretten frifunnet. Hun sitter nå i lagmannsretten som etterlatt med bistandsadvokat Bjørn Rudjord ved sin side.

- Saken er en stor påkjenning for henne, sier Rudjord, som i tingretten var morens forsvarer. Han vil legge ned påstand om at den tiltalte faren skal betale oppreisning og erstatning til babyens mor.

Pågrepet ni måneder etter at babyen døde

Det var faren som ringte etter ambulanse da babyen om morgenen hadde store pusteproblemer. Foreldrene fikk ikke blikkontakt med ham, og det var heller ikke reaksjon i pupillene da de lyste med lommelykt.

Først ni måneder etter at barnet døde, ble foreldrene pågrepet og varetektsfengslet. Under etterforskningen benyttet politiet telefonavlytting, og samtaler mellom foreldrene vil bli avspilt som bevis.

Saken er spesiell også fordi statsadvokat Norheim under rettssaken i Oslo tingrett endret tiltalen fra legemsbeskadigelse med døden til følge til forsettlig drap under særdeles skjerpende omstendigheter.

Det førte til en dom på 17 års fengsel for faren, blant de strengeste straffer som i Norge er idømt for drap på et spedbarn.

Ankesaken pågår også denne uken.

Les mer om

  1. Oslo tingrett
  2. Baby
  3. Drap
  4. Etterforskning