Jusseksperter: - DNB kan ha et medvirkeransvar

DNB kan ha brutt ligningsloven om de har medvirket til skatteunndragelser ved å tilby kundene sine postboksselskaper i skatteparadis, ifølge flere jusseksperter.

  • Per Annar Holm

Vilkåret er at de visste, eller burde ha skjønt, at stråselskapene som kundene fikk hjelp til å opprette på Seychellene hadde til hensikt å unndra skatt.

— Om det var sannsynlighetsovervekt for at stråselskapet ble opprettet for unndra skatt, kan DNB ha pådratt seg et foretaksansvar. Dersom bare en liten andel av kundene har unndratt skatt, kan det dreie seg om uaktsom medvirkning, noe som i så tilfelle ikke er straffbart, sier Høgberg.

LES OGSÅ

- Interessant problemstilling

Partner Christian Hambro i Advokatfirmaet Gram, Hambro og Garmann synes spørsmålet er meget interessant:

— Hvis skatteyteren har overtrådt skattebetalingsloven, vil den som ved forsett eller uaktsomhet har medvirket til det,kunne straffes. Det er ikke opplagt hva som regnes som medvirkning ved unndragelse av skatt. En bank som hjelper til med å sette opp et selskap i en jurisdiksjon med hemmelighold, hvis det ikke foreligger noen saklig grunn til å benytte seg av et slikt arrangement annet enn å unngå skatt, vil etter omstendighetene kunne straffes for medvirkning, sier Hambro, som også er styreleder iTransparency International Norge.

Rune Bjerke sier konsernledelsen ikke visste om tilknyttingen til skatteparadisene.

Les også

Aftenposten avslører: Her er underskriften som knytter DNB-topp til skatteparadis

— Lite rettspraksis

Hambro sier det er lite rettspraksis på området:

— Medvirkningsansvaret i skattesaker reiser en rekke vanskelige spørsmål, som sist ble belyst i Transocean-saken, sier Hambro.

Økokrim innledet i 2005 etterforskning etter internsalg av tolv borerigger fraTransoceanASA til tilknyttede selskaper registrert på Cayman Islands.

Tre skatterådgivere og toTransocean-selskaper ble blankt frifunnet i juli 2014.

Økokrim anket først tre av fem frifinnende deldommer, men trakk ankesaken dager før den skulle opp for Borgarting lagmannsrett i Oslo i januar.Kundene på sin side sier de ikke visste noe som helst om at pengene var plassert i skatteparadis:

Les også

Ble tilbudt middager og markeringsmøter med DNB

— Kan være medvirkning

Professor emeritus ved det juridiske fakultet i Oslo, Frederik Zimmer, mener DNB kan ha pådratt seg et straffansvar:

— Dersom banken visste, eller burde ha visst, at disse stråselskapene ville bli brukt til skatteunndragelser vil dette kunne være medvirkning til skatteunndragelser etter likningsloven. Det kreves forsett eller grov uaktsomhet, og det må i hvert enkelt tilfelle foretas en konkret vurdering om disse kravene er oppfylt, sier Zimmer.

DNB ønsker ikke å kommentere

Kommunikasjonsdirektør Even Westerveld i DNB ønsker ikke å kommentere juristenes uttalelser nærmere. Han viser til det DNB-ledelsen tidligere har sagt.

Konsernsjef Rune Bjerke har sagt at banken ikke burde bidratt til å opprette selskapene. Bjerke sa til Aftenposten tirsdag at dette «har gått under radaren til styret, konsernledelsen og internrevisjon.»

DNB skal levere en redegjørelse til næringsministeren i neste uke.

Økokrim avventer

Foreløpig sitter Økokrim på gjerdet.

— Vi har en viss terskel for å starte etterforskning, nemlig om det er noe som peker mot at det er begått noe straffbart, sa førstestatsadvokat Petter Nordeng hos Økokrim til Aftenposten onsdag.

Slik ble det gjort

Aftenposten har gjennomgått dokumentene som viser DNB-akrobatikken i detalj:

  • Advokatfirmaets Mossack Fonsecas avdeling i Luxembourg selger først selskaper til DNB i Luxembourg. Disse er ferdig registrert i skatteparadiset Seychellene i Det indiske hav og er i utgangspunktet uten virksomhet.
  • Selskapene blir overtatt av DNB-kundene. De aller fleste av disse er norske. De er ikke registrert ved navn i registrene på Seychellene.
  • Mossack Fonseca står for kontakten med myndighetene på Seychellene og står som registrert adresse for selskapet.
  • Ansatte fra Mossack Fonsecas hovedkvarter i Panama blir leid ut for å sitte i styrene i selskapene. Styremedlemmene fungerer altså som stråmenn for å skjule de reelle eierne.
  • Styrene gir fullmakter til den egentlige eieren slik at vedkommende kan disponere pengene på selskapets konto i DNB Luxembourg.
  • Mossack Fonseca fakturerer DNB Luxembourg for sine tjenester. Eierne må på sin side betale DNB for driften av selskapene.
  • DNB omtaler seg i dokumentene som «administrator» av selskapene.
  • Selskapene på Seychellene har bankkonto hos DNB i Luxembourg.