Norge

Norske broer tåler ikke kvikkleireskred

Det er helt vanlig å bygge bro over kvikkleire, men broene er likevel ikke bygget for å tåle kvikkleireskred.

Denne broen, Helland bru sør for Holmestrand, er konstruert på samme måte som Skjeggestad bru. Området den står på er enda mer rasfarlig.
  • Petter Winther

Etter at Skjeggestad bro knakk sammen på grunn av et kvikkleireskred har Statens vegvesen jobbet på spreng med å lage en oversikt over broer som er bygget i områder med kvikkleire i grunnen.

Nå er det klart: 523 broer går over kartlagte områder med kvikkleire.

Vegvesenet har brukt NVEs kartlegging av kvikkleire for å lage denne oversikten. NVE opererer med tre forskjellige faregrader for kvikkleireskred. Skjeggestad bro ligger i et område med liten faregrad.

En stor andel av de totalt 523 broene ligger derimot i områder med middels faregrad, og enkelte broer ligger i områder der faregraden er karakterisert som høy. Dette gjelder for eksempel Østre Åmot bro i Vestfold og Sekkelsten bro i Østfold. Begge disse broene ligger på E18.

Sjekk ditt fylke nederst i saken!

— Broene er trygge

— Dette betyr ikke at det er utrygt å kjøre på disse bruene. Vi anser norske bruer for å være generelt trygge. Det som skjedde med Skjeggestad bru på E18 mandag ser vi på som en ekstraordinær hendelse, understreker direktør for veg- og transportavdelingen Jane Bordal.

Bordal forteller videre at regionsjefene har fått beskjed om å vurdere hvilke broer det skal utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse for. Deretter blir neste steg å finne ut hvilke preventive tiltak man kan iverksette for å forhindre nye ulykker.

Har dere ikke tatt hensyn for at det kunne gå kvikkleireskred da dere bygde disse broene?

— Jo, vi har tatt hensyn, men her har kreftene vært større enn det som ble vurdert. Men dette må du nesten spørre brodirektøren vår om, han kan sikkert gi bedre svar enn det jeg kan.

- Kanskje vi burde tatt hensyn

Brodirektør Børre Stensvold på sin side er klar på at det ikke er vanlig å dimensjonere broene for å tåle skred fra siden.

— Det står ingen ting i regelverket om dette, og det er ikke vanlig å gjøre det.

Skjeggestad bro ligger i et område med liten faregrad for kvikkleireskred. Det finnes flere områder som ligger i områder med stor fare for skred. Burde ikke disse broene vært i stand til å stå imot kvikkleireskred?

- Klart, i etterpåklokskapens lys er det lett å se at det kanskje burde vært slik. I dag finnes det ikke krav for noe slikt, men vi er jo en lærende organisasjon, så kanskje dette vil endre i fremtiden, spekulerer Stensvold.

Les også

  1. Et stort antall broer i Norge er bygget på kvikkleire

  2. Grunneieren skulle utføre en oppfyllingsjobb under broen på E18, men hadde ikke tillatelse