Norge

Mannen ble tatt i 101 km/t i 60-sonen på E39. Nå er han frifunnet i retten.

Mente han måtte trykke på gassen for å unngå krasj – og fikk medhold i nødrett.

GASSET OPP: På vei ut av Eikåstunnelen i Bergen mente mannen det beste var å trykke på gasspedalen for å unngå kollisjon.
  • Torunn A. Aarøy

(Bergens Tidende): Politiadvokaten mente mannen i 40-årene skulle få betinget fengsel og en bot på 13.000 kroner. Sist uke var det rettssak i Bergen tingrett, skriver BT.

Da forklarte mannen seg om hva som skjedde da han kjørte ut av Eikåstunnelen 18. juni i fjor. Tunnelen er på E39.

Politiet hadde lasermåling i området, og mannen ble tatt i 101 kilometer i timen.

I retten påberopte han seg nødrett som årsak til at han trykket på gassen.

Forklaring eneste bevis

På en vei med to felt måtte han gi gass for å ikke bli påkjørt av en bil som skulle til å legge seg over i hans kjørefelt, forklarte han.

En buss lå mellom dem og gjorde sikten dårlig. Han hadde valget mellom å bråbremse eller akselerere for at han ikke skulle få den andre bilen inn i siden.

Politibetjenten som gjorde lasermålingen forklarte at han ikke hadde sikte til å se hva som skjedde inn i tunnelen før tiltaltes bil ble målt med laser.

Dermed ble tiltaltes forklaring eneste bevis i saken.

Slipper bot

«Rettens vurdering er at bilister normalt har plikt til å bremse fremfor å akselerere til en fart som overstiger fartsgrensen i slike situasjoner, » skriver dommeren.

De slår fast at akselerasjonen likevel var det eneste alternativ for å avverge kollisjon. Dermed slår de fast at mannen handlet i kraft av nødrett.

«Slik retten ser det, var skaderisikoen ved å krasje med personbilen langt større en skaderisikoen ved fartsøkning», slår retten fast.

Mannen ble dermed frifunnet og slipper både betinget fengsel og bot.

Les mer om

  1. E39
  2. Førerkort
  3. Tunnel
  4. Rettssaker
  5. Bergen tingrett
  6. Bil