Går inn for å utsette Intercity-satsingen

Jernbanedirektoratet går inn for å utsette togbygging på Østlandet med flere år.

Nå vil også Jernbanedirektoratet utsette Intercity-utbyggingen.

Det er i tråd med Bane Nors anbefalinger, som Aftenposten omtalte tidligere i år.

Etter Stortingets tidsplan skulle InterCity mellom Oslo og Hamar, Tønsberg, Fredrikstad og Hønefoss stå klare i 2024.

Bane Nor mente at planene er urealistiske og mener at ny InterCity til Fredrikstad først kan åpnes i 2027, til Hamar i 2026, til Tønsberg i 2025 og til Hønefoss tidligst i 2028.

Jernbanedirektoratet stiller seg nå bak tde fleste av anbefalingene om utsettelse som BaneNor kommer med.

  • Les hele Jernbanedirektoratets forslag her

Utsettes to til fire år

Jernbanedirektør Kirsti Slotsvik ser ingen grunn til å overprøve vurderingene fra Bane Nor-sjef Gorm Frimannslund om at det er urealistisk å bygge dobbeltsporet jernbane mellom de sentrale byene på Østlandet innen 2024, slik Stortinget vedtok for under et år siden.

Handlingsprogrammet for jernbanesektoren som Jernbanedirektoratet sendte på høring mandag er i tråd med innspillene fra Bane Nor. Det innebærer blant annet utsettelse av dobbeltspor til Fredrikstad med tre år, Hamar med to år og Hønefoss med fire år.

Les også

Vil utsette InterCity-utbygging med flere år – stikk i strid med Stortingets vedtak

Billigere og bedre

– Jeg oppfatter innspillet fra Bane Nor dit hen at de sier «hvis dere gir oss litt mer tid, så kan vi spare store summer». Vi følger dem på det. Dessuten ønsker Bane Nor å stable prosjektene i tid slik at det gir minst mulig ulempe for dem som skal ta toget. Det er et argument det er verdt å tilpasse seg til, sier Slotsvik.

Hun understreker at når de ulike prosjektene vil stå endelig ferdig ikke er tidfestet i Jernbanedirektoratets handlingsprogram.

– Det vil først være avklart når vi vet hvilke budsjett vi får fra Stortinget det enkelte år. Så dette er ikke noen fasit, sa Slotsvik på en pressekonferanse mandag.

Lover internett

Jernbanedirektøren legger til at handlingsprogrammet omfatter mye mer enn Intercity-satsingen med bygging av dobbeltspor mellom de store byene på Østlandet.

– Vi trenger faktisk 85 nye togsett de første seks årene, noen er lengre og noen er høyere enn dagens tog. Internett skal bli tilgjengelig på alle tog, og det skal bli enklere å kjøpe billett.

– Det står ikke noe om internett i Nasjonal transportplan. Vi vet at det er viktig for de reisende. Vi jobber med å få det til, og det er faktisk løsbart, sier Slotsvik.

Forslaget skal ut på høring før regjeringen skal ta en avgjørelse.