Norge sjette billigste land på alkohol, sigaretter og narkotika

Norge er i år det sjette rimeligste landet i verden for kjøp av alkohol, sigaretter og flere narkotiske stoffer i forhold til inntekt. I fjor lå vi på 19.-plass.

Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Nyhets- og markedsdatabyrået Bloomberg har en indeks kalt «vice», som regner ut de 75 landene hvor disse produktene er billigst i forhold til ukentlig inntekt i gjennomsnitt.

Indeksen viser en utregning på det de kaller en helgs forbruk av alkohol, sigaretter, cannabis, amfetaminer, kokain og opioider.

Indeksen viser at Norge, sammen med Iran og Sør-Korea, er det landet hvor prisindeksen faller mest på ett år. Det utgjør at Norge klatrer 13 plasser opp på listen.

Luxembourg er det aller billigste landet hvor hele pakken koster under 10 prosent av den ukentlige inntekten. Deretter følger Bahamas, Sveits, Island og Frankrike.

Til sammenligning vil det for eksempel i Ukraina koste 13 ganger en ukentlig lønning for denne pakken. Nederst på listen ligger Russland, etterfulgt av Ghana, Albania, Thailand og Japan.

Tallene er hentet fra FN, Verdens helseorganisasjon, Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet.

Forteller like mye om inntekten

Indeksen er bestemt av to forhold: Prisnivået på rusmidlene og nivået på inntekten. Hvis inntekten stiger, vil et land komme bedre ut på indeksen med «billigere» rusmidler.

I den grad alkoholen og tobakken er handelsvarer produsert av stor internasjonale produsenter vil de ha en tendens til å ha ganske like priser, regnet i landenes egne penger.

Da vil det være inntektsnivået i de enkelte landene, heller enn prisen på rusmidlene, som bestemmer plasseringen for det enkelte landet. Bloombergs indeks blir dermed like mye en indeks for inntektsnivået.

Forskjeller i avgiftsnivå vil likevel kunne skape prisforskjeller mellom landene for alkohol og tobakk.

Særtilfellet Luxembourg

Bloomberg har brukt bruttonasjonalprodukt (BNP) pr. innbygger som mål på inntekten. Luxembourg topper indeksen ved at en kurv med rusmidler tar minst andel av en ukeinntekt.

Problemet med Luxembourg i en slik sammenheng er at landet har et svært høyt BNP pr. innbygger fordi mange drar inn hver morgen for å jobbe der og skape BNP. Om ettermiddagen drar de ut av landet og tilbake til bostedet sitt i nabolandet.

Dermed blir BNP høyt og innbyggertallet lavt. BNP pr. innbygger blir kunstig høyt og prisen på rusmidler er behagelige på mellomeuropeisk nivå.

Slike særtrekk ved Luxemburgs økonomi bidrar trolig sterkt til at landet vinner Bloombergs kåring.

Særtilfellet Norge

Noe av det samme vil gjelde Norge med sine store oljeinntekter.

Økt oljepris vil øke BNP og slå ut i mer penger i Oljefondet. BNP pr. innbygger vil øke, og rusmidler i Norge vil fremstå som «billigere» på Bloombergs indeks.

Men det er ikke sikkert polkundene vil oppleve det slik!