LO frykter tørkekrisen kan føre til tapte arbeidsplasser

LO-topp Jan-Egil Pedersen frykter at tørkekrisen i landet kan føre til at arbeidsplasser kan gå tapt i næringsmiddelindustrien om det ikke tas grep.

Forbundsleder i NNN Jan Egil Pedersen frykter at arbeidsplasser kan gå tapt om ikke det tas grep for å sikre bøndenes økonomi.

– Det er kritisk. Om det blir en situasjon der mange dyr slaktes, kan det ta år før produksjonen er oppe igjen. For mine medlemmer kan det bli mye å gjøre en kort tid fremover, og så veldig lite i lang tid fremover, sier Pedersen til Klassekampen.

Han er leder av LO-forbundet Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) som har 30.000 medlemmer.

Tørken på Sørlandet har ført til fôrmangel for mange bønder, og importprisen er høy. Pedersen mener myndighetene må ta grep og gjøre tiltak som gjør at fôret som importeres blir billigere for bøndene.

– Vi kan risikere å bli mer avhengig av import. Dette kan gå ut over norske arbeidsplasser, sier han.

Næringsmiddelindustrien er en av de største fastlandsindustriene i Norge og sysselsetter om lag 20 prosent av alle industriarbeidere.

Samtlige partier i opposisjonen på Stortinget har gjort det klart at de er klare til å stemme for dersom regjeringen kommer til Stortinget med forslag om å bevilge penger til en krisepakke for landbruket.