- Myte at fedrekvotener lite fleksibel

Å stykke opp og utsette pappapermisjon kan gå ut over fars mulighet til å få kvalitetstid sammen med barnet sitt, mener forskerne bak pappaperm-boken.

Debatten om pappapermisjon har blusset opp etter at både Høyre og Frp har signalisert at de ønsker å fjerne den øremerkede kvoten for fedre. Partiene mener foreldrepermisjonen er for lite fleksibel i dag, og ønsker et system der alle permisjonsukene kan fordeles fritt mellom mor og far.

— Vi blir litt forbauset over denne debatten ettersom ordningene slik de er utformet i dag, allerede har svært stor valgfrihet og fleksibilitet. Muligheten til å tilpasse fedrekvoten til fars arbeidssituasjon er i høy grad ivaretatt, sier Kvande.

Kombinasjoner

Dagens ordning med muligheter for fleksibelt uttak av fedrekvote ble innført i 2007. Man kan enten ta gradert permisjon, som innebærer at man i en periode kombinerer deltidspermisjon med deltidsjobb, eller man kan utsette hele eller deler av permisjonen frem til barnet er tre år.

Som eksempel bruker Kvande måter fedre i deres forskningsundersøkelse har brukt fedrekvoten på:

  • En far har valgt å utsette permisjonen til etter at barnet har begynt i barnehage. Han kombinerer med jobb, og bruker permisjonen for å kunne levere sent og hente tidlig. Det er ingen restriksjoner mot å ta ut foreldrepermisjon samtidig som man har barnehageplass.
  • Andre fedre har utsatt deler av permisjonen og lagt denne i tilknytning til ferier, slik at hele familien kan reise bort sammen.
  • En far har tatt ut hele permisjonen som én dags fri i uken kombinert med 80 prosent jobb over en lengre tidsperiode.
  • Dette må vel kunne kalles optimal fleksibilitet og valgfrihet. At man har vært bekymret for at det er for vanskelig å kombinere permisjonen med arbeid, spesielt fars arbeid, blir ut fra dette vanskelig å forstå, mener forskeren.