Airbus beordrer kontroll av helikoptre

Helikopterprodusenten Airbus sendte igår ut en hastemelding til alle eiere av samme type som ulykkeshelikoptret ved Turøy, melder NRK.

Pressen ble vist rundt på Haakonsvern med Statens Havarikommisjon der vrakrestene oppbevares tirsdag tirsdag.

Tirsdag ettermiddag holdt Statens havarikommisjon pressekonferanse om status så langt i etterforskningen av helikopterulykken ved Turøy i Hordaland.

Det ble daslått fast at ulykken sannsynligvis skyldes en teknisk feil, ikke menneskelig svikt.

Senere samme kveld valgte helikopterprodusenten Airbus å sende ut en hastemelding til alle eiere av denne typen helikoptre, skriver NRK.

«I etterkant av ulykken og i den påfølgende granskingen er det gjort observasjoner som gjør at vi sender ut denne hastemeldingen (alert service bulletin red.anm.)» , skriver Airbus i meldingen ifølge NRK.

Ber om inspeksjon av fester

Airbus ber om en særskilt inspeksjon av festene til stag fra hovedgirkassen.

Etter det NRK erfarer, er disse stagene sentrale for festing av komponenter knyttet til hovedrotoren, som løsnet på ulykkeshelikopteret.

NRK melder at europeiske luftfartsmyndigheter kort tid etter sendte ut et lignende skriv til eiere av helikoptre av denne typen.

Kravet om å sjekke stagene fra girkassen ble gjentatt.

Les også:

Les også

Geir Skorpen og 20.000 andre har undertegnet et opprop mot Super Puma

Detaljert kravliste

I tillegg ble det listet opp flere krav:

  • Sjekk sensorer i hovedgirkassen for spor etter metallpartikler
  • Sjekk oljefilteret for hovedgirkassen for spor av metallpartikler
  • For helikoptre med et bestemt vibrasjonsovervåkingssystem (M'ARMS); last ned data og sjekk for unormalt høye verdier.

Har lest av den svarte boksen

Helikopterstyrten vedTurøyutviklet seg «veldig, veldig raskt», fastslo Havarikommisjonen på en pressekonferanse tirsdag.

– Basert på de faktaene vi har og det visuelle, så vet vi at det er en teknisk ulykke, ikke menneskelige feilhandlinger om bord i helikopteret, sa direktør Kåre Halvorsen i Havarikommisjonens luftfartsavdeling tirsdag.

Les også: Her er de 13 som døde i ulykken:

Les også

Frigir navn på alle de omkomne i helikopterulykken utenfor Bergen

Havarikommisjonen har fått lest av ulykkeshelikopterets såkalte svarte boks, altså ferdskriveren og taleregistratoren, og undersøkt det som er funnet av vrakdeler.

Alt var normalt fram til helikopterets hovedrotor falt av, og det ble ikke sendt nødsignal, opplyste Halvorsen.

Han anslår at ulykken skjedde på mindre enn ett sekund.

Alle 13 om bord mistet livet da Super Puma-helikopteret styrtet vedTurøyi Hordaland på vei fra oljeplattformen Gullfaks B i Nordsjøen fredag.