Tonning Riises lederrolle på fylkesårsmøte vekker reaksjoner

Hverken Høyres generalsekretær eller Unge Høyres leder liker at ungdomspartiets tidligere leder Kristian Tonning Riise nylig ledet årsmøtet i Innlandet Høyre.

Stortingsrepresentant Kristian Tonning Riise ledet tidligere i februar fylkesårsmøtet i Innlandet Høyre.

Tonning Riise måtte i fjor gå av som Unge Høyre-leder etter å ha brutt partiets retningslinjer om seksuell trakassering. 8.-9. februar ledet imidlertid stortingsrepresentanten årsmøtet i Innlandet Høyre ved å være én av to dirigenter på arrangementet, ifølge Dagbladet.

– Jeg synes ikke noe om at han ledet årsmøtet til Innlandet Høyre, sier Unge Høyre-leder Sandra Bruflot til avisen.

– Jeg synes det er uklokt at han hadde i oppgave å være møteleder på fylkesårsmøtet, uttaler Høyres generalsekretær John-Ragnar Aarset.

Høyre konkluderte i fjor med at Tonning Riise gjentatte ganger hadde brutt partiets etiske retningslinjer om seksuell trakassering, alkoholbruk og opptreden overfor medlemmer. Samtidig skulle hans deltakelse i partiarrangementer begrenses.

Tonning Riise selv mener spørsmål om at han ledet møtet, bør rettes til andre enn ham selv.

– Årsmøtet var innkalt til på vanlig måte. Årsmøtedirigentenes eneste oppgave er å sørge for at årsmøtet avholdes så ryddig og effektivt som mulig, sier han til Dagbladet.