Jonas Gahr Støre: – Follobanen er et prosjekt uten styring og kontroll

Follobanen er en illustrasjon på oppsplitting og ansvarspulverisering i dagens dårlig styrte jernbanesektor, fastslår Ap-leder Jonas Gahr Støre. Partiets ordførere i Follo vil ha busser som kan redde pendlerne.

Vi ville sørget for en samferdselsminister som hadde kontroll på Follobaneprosjektet, var budskapet fra «Ap-fraksjonen» på Ski stasjon fredag morgen. Bak Jonas Gahr Støre og fra høyre, ordfører Hanne Opdan i Ski, ordfører Truls Wickholm på Nesodden, ordfører Øystein Slette i Enebakk og ordfører Ola Nordal i Ås. Helt til venstre Tord Hauge, studentleder ved NMBU i Ås.

Det er dagen etter at ledelsen i Bane Nor og Follobanen har gitt beskjed om at Follobanen først kan tas i bruk om fire år. Fem Arbeiderparti-ordførere langs Østfoldbanen har mobilisert på Ski stasjon sør for Oslo.

Her har det i årevis hengt plakater fra Follobaneprosjektet, der pendlere og lokalbefolkning takkes for tålmodigheten, og anbefales å bruke ørepropper.

Det er ikke togene fra Østfoldbanens fire linjer som lager mest støy på Ski. Derimot det gigantiske anleggsområdet for Follobanens endestasjon.

 Vi ville sørget for en samferdselsminister som hadde kontroll på Follobaneprosjektet, var budskapet fra «Ap-fraksjonen» på Ski stasjon fredag morgen. Bak Jonas Gahr Støre og fra høyre, ordfører Hanne Opdan i Ski, ordfører Truls Wickholm på Nesodden, ordfører Øystein Slette i Enebakk og ordfører Ola Nordal i Ås. Helt til venstre Tord Hauge, studentleder ved NMBU i Ås.

Nå krever Jonas Gahr Støre og ordførerne å bli hørt. De feller følgende dom over Follobaneprosjektet, regjeringen og samferdselsminister Jon Georg Dale:

– Det er et prosjekt uten styring og kontroll, sier de.

– Får konsekvenser for alle i hele regionen

– Jeg har i 20 år jobbet tett med folk som er avhengig av togene her. Det har gjort inntrykk. Pendlerne er de første vi tenker på nå da nyheten kommer om at alle som er avhengig av dette prosjektet må vente, sier Jonas Gahr Støre.

Enebakk-ordfører Øystein Slette sier at ett års forsinkelse kanskje ikke høres så mye ut, men at den får store konsekvenser for alle som enten bor eller som har tenkt å flytte til Follo-regionen, og som har basert seg på en rask Follobane inn til Oslo.

– Vi har pendlere som har vært ekstremt tålmodige. Nå er det ikke bønn. Regjeringen må komme med kompenserende tiltak, sier Hanne Tollerud, ordfører i Moss.

Motorveier viktigere?

Ordfører på Nesodden, Truls Wickholm, mener samferdelseministre i de blå regjeringene bryr seg mer om motorveistrekninger, som de får fremskyndet, enn for jernbane.

– Når samferdselsminister Jon Georg Dale står i Stortinget og varsler at alt er i orden, to dager før beskjeden kommer om utsettelse, er det åpenbart at man ikke har brydd seg, sier han.

– Vi får en stor tilstrømning av studenter og ansatte når Veterinærhøgskolen kommer til Ås i 2020. De forventer at det skal legges til rette for å velge miljøvennlig og bærekraftig, sier studentleder ved universitetet NMBU, Tord Hauge.

 Ski-ordfører Hanne Opdan (i rød jakke) frykter at ferdigstillelsen av Ski stasjon utsettes sammen med banen. Fra v. Tord Hauge, studentleder ved NMBU i Ås, Jonas Gahr Støre, ordfører Ola Nordal i Ås, ordfører Truls Wickholm på Nesodden, Hanne Opdan og ordfører Øystein Slette i Enebakk.

Støre skylder på oppsplitting av jernbanen

– Follobanen har hatt en historisk kostnadssprekk. Den er en illustrasjon på oppsplitting og ansvarspulverisering i dagens dårlig styrte jernbanesektor, sier Støre.

– Du mener at forsinkelsen henger sammen med oppsplittingen?

– Prosjektet ble startet i vår tid. Men den intensive byggefasen har gått parallelt med oppsplittingen, i et land der vi mener at jernbanesektoren burde hatt en mer samlet ledelse.

– Gikk det bedre den gang jernbanen var én, stor enhet?

– Det hadde gitt bedre styring.

– Men var det bedre?

– Ja, jeg mener det. Du kan styre prosjektet bedre. Men noe må settes ut på anbud, og det er ikke galt å få inn selskaper fra utlandet, sier Støre.

Vil ha busser og billettkompensasjon

– Hva er Aps forslag til løsning for pendlerne på Østfoldbanen?

– Du må spørre ordførerne som er i nærkontakt med banen, sier Støre.

– På sommeren settes det opp busser fra Vestby og Ås som effektivt klarer å transportere folk inn til Oslo. Det går også an å diskutere om InterCity-toget fra Halden skal stoppe på stasjonene mellom Moss og Ski, sier Ola Nordal, ordfører i Ås.

– For oss er det et problem at planprosessene også sør for Ski går så tregt, sier han.

– Enten må togene stoppe mer, eller så må det bli busser. Men det er jo merkelig å skulle satse på buss når ønsket er at folk skal reise med tog, sier Hanne Tollerud.

– Når man selger billetter og ikke leverer, er det to ting som må vurderes. Sette inn busser som reduserer reisetiden, og å gi reduserte priser, sier Tonje Brenna, gruppeleder Akershus Ap.

Forslagene får full støtte fra Støre.

– Vi forventer at samferdselsministeren, som har det faktiske ansvaret, sitter med et register av løsninger, sier han.

Januar 2018: Det konkurstruede italienske selskapet Condotte har hatt kontrakten for denne delen av Follobanen, jernbanetraseen mellom Oslo S og Follotunnelen. I slutten av måneden hevet Bane Nor kontrakten med Condotte, og ga senere jobben til andre. Hendelsen oppgis av Bane Nor som hovedforklaring på at åpning av Follobanen utsettes fra desember 2021 til desember 2022.

Droppet tiltakene som nå foreslås

I høst vurderte Jernbanedirektoratet et lite register av tiltak på Østfoldbanen sør for Ski. Nettopp busser, flere stans for Halden-toget, dobbeltdekker-tog og å få inn flere togavanger.

Men bortsett fra noen ekstra avganger på enkelte stasjoner mellom Ski og Oslo, og noen ekstra avganger til Moss, begge deler i rushtiden, ble samtlige tiltak droppet.

Den 9. januar uttalte samferdselsminister Jon Georg Dale at Follobanen var i rute. Noe av det første han gjorde etter at han 2 uker senere fikk vite at banen skulle utsettes, var å ringe samferdselspolitisk talsmann i Ap, Sverre Myrli (t.v.).
Samferdselsminister Jon Georg Dale sier at Bane Nor den 7. januar fortalte ham at tidsplanen ville holde. To dager senere sto han i Stortinget og forsikret om det samme. Nå er virkeligheten plutselig en annen.

Dale: Fikk forsikringer to dager før

Så sent som den 9. januar sa samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) i Stortinget at «planen om å åpne i desember 2021 ligger fast».

– Ser det ikke rart ut når du står i Stortinget og forsikrer at alt går etter planen bare to uker før beskjeden om utsettelse kommer?

– Jo, det gjør det. Det er ingen tvil om at jeg burde hatt den informasjonen jeg nå har.

– Du anklages for ikke å ha kontroll på Follobaneprosjektet?

– Primært er det Bane Nor som skal ha denne kontrollen. Men to dager før jeg sto i Stortinget (9. januar, red.anm.), hadde jeg sjekket og fått informasjon fra Bane Nor som tilsa at tidsplanen holdt, sier Dale.

– Jonas Gahr Støre mener at oppsplittingen av jernbanen er en årsak til at det har gått galt?

– Dette prosjektet ble satt i gang før vi etablerte Bane Nor. Flere kontrakter var inngått. Han har bestemt seg for hva svaret er før han kjenner problemet, sier Dale.

Han sier at han har gitt Jernbanedirektoratet i oppgave å se på alternativer for pendlerne på Østfoldbanen.

– I høst avviste de nettopp slike tiltak?

– Jeg skal la dem gjøre den vurderingen igjen før jeg feller en dom, sier Dale.

Ifølge ham vil det ikke hjelpe å bevilge mer penger for å holde den opprinnelige tidsplanen.

– Ifølge Bane Nor er ikke dette et spørsmål om penger, sier Dale.