Euronext høyner budet – Oslo Børs-direktøren anbefaler Nasdaq

Amsterdam-baserte Euronext hever budet på Oslo Børs 158 kroner per aksje. Fortsatt anbefaler børsdirektøren det lavere budet fra amerikanske Nasdaq.

Konsernsjef Stéphane Boujnah i Euronext er i Oslo for å presentere selskapets planer om å kjøpe Oslo Børs. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Forhøyelsen av budet kommer samme dag som fristen for å akseptere det forrige går ut. Fristen blir nå forlenget med én måned, til 11. mars klokka 17.30.

Selskapet har sikret seg forhåndsaksept fra eierne av 50,5 prosent av aksjene i Oslo Børs.

Det kommer fram i en pressemelding mandag morgen.

Fornøyd med 50,1 prosent

– Vårt tilbud har et forbehold om 50,1 prosents aksept. Dette er allerede oppfylt. Vi er glade for å være en del av et delt eierskap med små eller store minoritetseiere, inkludert sentrale aktører som DNB og KLP, sa Konsernsjef Stéphane Boujnah i Euronext under en pressekonferanse i Oslo mandag formiddag.

Børsgruppen varsler en plan om at Oslo skal bli dets nav og hovedkontor for utvidelse i de nordiske landene.

– Selskapsnavnene Oslo Børs og VPS, som er nøkkelverdier og viden kjent blant kundene, vil forbli uendret under Euronexts eierskap. Styret for Oslo Børs VPS vil fortsatt inkludere uavhengige, norske medlemmer og ansatte, skriver Euronext.

Børsdirektøren står på sitt

– Jeg registrerer at Euronext har hevet budet, og vi registrerer også i at de er uenige i de faglige vurderingene fra styre og ledelse om hva vi mener er den beste løsningen for utviklingen av kapitalmarkedet i Norge, sier børsdirektør Bente Landsnes til E24.

Dermed står børsen på sin anbefaling av Nasdaq som den beste eieren.

I slutten av januar ble det klart at det amerikanske Nasdaqs nordiske datterselskap, Nasdaq Nordics, meldte seg på i kampen om å kjøpe Oslo Børs. Selskapet kom med et bud på 152 kroner per aksje.

Nasdaq har fått forhåndsaksept på 35,11 prosent av aksjene, inkludert de to største eierne DNB og KLP. Både DNB og Oslo Børs selv mener at Nasdaq bør overta kontrollen.

Det nye budet verdsetter Oslo Børs VPS til 6,79 milliarder kroner, ifølge E24.