Sykehusansatte opplevde den utviste, polske konsulen som truende

Universitetssykehuset i Oslo sendte en formell klage til den polske ambassaden etter at sykehusansatte følte seg truet av konsul Slawomir Kowalski.

Oslo universitetssykehus sendte en formell klage til den polske ambassaden i Oslo om truende oppførsel.

Aftenposten kjenner til at det oppsto en situasjon på Oslo universitetssykehus for halvannet år siden der leger følte seg truet av den polske konsulen Slawomir Kowalski, som ble erklært uønsket i Norge mandag.

Juridisk direktør Randi Borgen ved Oslo universitetssykehus bekrefter at det var en episode ved sykehuset der ansatte følte seg truet av Kowalski.

Konsulen og to andre ansatte på den polske ambassaden kom til sykehuset.

  • Bakgrunn:
Les også

Polen svarer Norge med å utvise diplomat. Nå vekker striden internasjonal oppsikt.

Ansatte «satt ut» lenge

Hans oppførsel beskrives som truende og pågående, blant annet skal han ha kjeftet med høy stemme og forlangt å få snakke med sykehusdirektøren.

De sykehusansatte som traff konsulen følte seg «satt ut» av oppførselen hans lenge etterpå.

Grunnen til at Kowalski og de andre to fra ambassaden besøkte sykehusavdelingen, kan ikke OUS gå inn på av hensyn til taushetsplikten.

Sykehuset sendte en formell klage til Polens ambassade i Oslo etter å rådført seg med Utenriksdepartementet.

Her får den polske konsulen, Slawomir Kowalski, prisen som Årets konsul 2016 av viseutenriksminister Jan Dziedziczak.

Ambassaden ønsker ikke å kommentere

Aftenposten har vært i kontakt med den polske ambassaden, som ikke ønsker å kommentere saken. De viser til erklæringen det polske utenriksdepartementet sendte ut etter at konsulen ble bedt om å forlate Norge.

Der heter det at de er fornøyd med konsulens arbeid, spesielt når det gjelder hans engasjement for å forsvare interessene til polske familier i Norge.

Det påpekes at beskyldningene norsk UD retter mot den polske konsulens aktiviteter er ubegrunnet.

Kowalski skal blant annet ha bidratt aktivt for å bistå polske familier som har vært i konflikt med barnevernet.

Les også

I Øst-Europa mener de Norge kidnapper barn. Det kan ikke bare avfeies. | Andreas Slettholm

Kommuneadvokat: – Ubehagelig møte

Også kommuneadvokat Kristin Albretsen i Skien kommune kan fortelle om et ubehagelig møte som barnevernsansatte i kommunen hadde med den polske konsulen.
– Jeg møtte ham ikke selv, men ble fortalt at han hadde en aggressiv stil som gjorde at barnevernsansatte opplevde møtet med ham som ubehagelig, sier hun.

– Han hadde en konfronterende tone og ga tydelig uttrykk for hva han mente om norsk barnevern.

Kommunen valgte å varsle Utenriksdepartementet.

Hun forteller at konsulen etter møtet han hadde med barnevernet og polske foreldre sendte et brev til kommunen.

– Det var tydelig at han hadde en annen opplevelse av møtet enn vi hadde, og han brukte hva jeg vil kalle et udiplomatisk språk, sier Albretsen.

I sommer ble diplomaten bortvist fra Hamar sentrum av lokalt politi. Han har selv filmet og lagt ut hendelsen på You Tube. Den viser hva som skjedde da politiet bortviste ham fra barnevernets lokaler og fra Hamar sentrum.

UD: – Ikke bare barnevernssaker

UDs pressetalsperson, Ane Haavardsdatter Lunde, ønsker ikke å si noe om antall klager som har kommet mot Kowalski, annet enn at det er flere klager.

Hun ønsker heller ikke å beskrive hvilke konkrete episoder de har fått klager på.

– Gjelder det bare ansatte i barnevernstjenesten, eller andre offentlig ansatte?

– Det gjelder andre typer saker også, sier Lunde, som ikke vil gå inn på hvilke saker det gjelder.

– Er det en naturlig del av en konsuls arbeid å bistå sitt lands borgere i barnevernssaker?

– Ja, det kan det være, men det er irrelevant i denne saken. Dette er en unik sak som gjelder en enkelt diplomat og måten han har oppført seg på. Hvilke saker han har jobbet med, har ingen betydning, sier hun.