Barn er offer for halvparten av alle seksuelle overgrep

Justisminister Anders Anundsen (Frp) mottok onsdag rapporten om vold og voldtekt fra Norsk kunnskapssenter for vold og traumatisk stress, sammen med helseminister bent Høie (H) og barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp).
  • Kaja Skatvedt
  • Vi kaller voldtekt en ungdomstragedie. Halvparten av de som opplever å bli voldtatt er under 18 år, sier forsker Siri Thoresen.

Thoresen er en av forskerne som har vært med å lage den ferske rapporten om vold og voldtekt i Norge. Rapporten er utarbeidet av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, og ble overrakt justisminister Anders Anundsen (Frp), helseminister Bent Høie (H) og barne— og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) onsdag.

Her kan du lese rapporten i sin helhet.

Rapporten viser at 49 prosent av alle voldtekter som ble rapportert i studien hendte før offeret var fylt 18 år. Over to tredjedeler av disse ble utsatt for overgrep før de fylte 16 år, som er den seksuelle lavalder.

Skjer utenfor hjemmet

– Mange har en fordom om at seksuelle overgrep som regel gjøres av barnets far eller stefar. Våre funn viser at det ikke stemmer. Overgriperen er oftest en person barnet kjenner godt og sjelden innenfor husets fire vegger, sier Thoresen.

For de fleste var overgriperen en person de kjente, men far eller stefar var gjerningsmann i to av ti tilfeller.

Lars Due-Tønnessen, spesialrådgiver for beskyttelse mot vold og overgrep i Redd Barna, mener det er et viktig funn.

– Det betyr at overgrep ofte skjer utenfor hjemmet. Folk må ha antennene ute og tørre å se tegn på overgrep mot barn. Vi skal ikke mistenkeliggjøre, men vi må også kunne forestille oss at det kan være treneren, musikklæreren, eller andre barnet har et nært forhold til som kan gjøre denne typen handlinger.

Barne- og familieminister Solveig Horne er bekymret for at så få av overgrepene barn opplever blir oppdag.

Les også:

Les også

«Handler ikke om korte skjørt i Slottsparken»

– Det er bekymringsfullt at barn som blir utsatt for overgrep befinner seg i barnehagen eller på skolen hver dag, uten at noen oppdager tegn på overgrep. Vi må få mer kunnskap ut til de som er sammen med barna i hverdagen, sier Horne.

Øker risikoen

Rapporten viser at det er stort samsvar mellom å oppleve vold og seksuelle overgrep i barndommen og også oppleve det som voksen. Av kvinner som hadde blitt voldtatt før 18 år, oppga en av tre også å ha blitt voldtatt som voksen. For de som ikke var blitt misbrukt seksuelt som barn var det bare en av tjue som meldte om voldtekt som voksen.

Due-Tønnessen mener vi må bli flinkere til å snakke om seksuelle overgrep med barn.

– Redd Barna får ofte negative tilbakemeldinger når vi ønsker å snakke med barn om seksuelle overgrep. Mange tror ikke et barn tåler det eller at det er skremmende. Vi mener det er feil og at det er viktig å snakke med barna om dette, sier Due-Tønnessen.

Få anmeldelser

Et annet viktig funn i undersøkelsen er at kun 11 prosent av de som hadde opplevd voldtekt anmeldte saken. Selv om kun 11 prosent av kvinnene anmeldte voldtekten er 23 prosent av voldtektene kjent for politiet. En del voldtekter blir anmeldt av andre enn kvinnene selv, og i noen saker starter politiet etterforskning på eget initiativ.

Anundsen tror veldig mange føler at det ikke nytter og at man ikke har den nødvendige tilliten til det offentlige til at man tar kontakt med politi eller andre hjelpeinstanser.

– Jeg tror det er viktig å se på en ordning med offeromsorg, der offeret blir fulgt tett hele veien frem til en rettssak, sier Anundsen.