Norge

Politiet skal fortsatt være bevæpnet

Bevæpningen av politiet er forlenget til 2. august, opplyser justisminister Anders Anundsen ifølge NRK. -Det er på tide å komme med en plan for hvordan terrortrusselen kan møtes på annen måte, sier stortingsrepresentant Iselin Nybø, Venstre.

For å beskytte seg mot mulige angrep har norsk politi fått tillatelse til å bære våpen. Foto: Ørn E. Borgen

 • Håkon Letvik
 • Ntb

Politiet vil få forlenget tillatelsen til å bære våpen fram til 2. august når den gjeldende tillatelsen går ut 7. juni, sa Anundsen da han tirsdag redegjorde i Stortinget for den midlertidige bevæpningen.

Like alvorlig

5.800 politifolk har siden 25. november i fjor vært midlertidig bevæpnet. Anundsen viste til at det siden da har vært terroraksjoner nåde i Paris, Danmark Canada og Tunisia.

— Situasjonen er ikke mindre alvorlig nå enn den var for et halvt år siden. Jeg er innstilt på å forlenge perioden med midlertidig bevæpning fram til 2. august, sa Anundsen i Stortinget.

— I løpet av månedene som har gått, har trusselbildet blitt ytterligere skjerpet. Vi har hatt terrorangrep i Paris, København, Canada, Tunis og Nigeria. Planlagte angrep er stoppet, mest kjent i Belgia, sa Anundsen,ifølge VG.

Han viste til at Politidirektoratet ikke har mottatt informasjon som tilsier at bevæpningen har hatt negative konsekvenser for utførelsen av polititjenesten.

— Direktoratet har videre rapportert at det ikke er truet med våpen fra politiets side i større grad enn før samtykket til bevæpning ble gitt, opplyste Anundsen.

Justisminister Anders Anunden (Frp) redegjorte tirsdag for politibevæpningen i Stortinget. Foto: Pedersen, Terje

Utfordret

Han ble møtt med ros for å endelig stille i Stortinget, men han fikk også en rekke spørsmål om hvor lenge den midlertidige bevæpningen vil vare.

— Når væpningen forlenges til august vil den ha vart i ni måneder. Vi er nå ved et punkt der vi kan spørre om dette er midlertidig. Når det nærmer seg ett år, er det få som vil mene at det er riktig å bruke ordet midlertidig, sa Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Aftenposten mener:

Les også

Uholdbar håndtering av politibevæpning

Nedtrapping

Marit Arnstad (Sp) og Iselin Nybø (V) spurte i replikkvekslingen om det finnes noen form for nedtrappingsplan for bevæpningen.

Anundsen svarte at dette blir kontinuerlig vurdert og kommer til ny avgjørelse i regjeringen hver åttende uke. Vurderingene er basert på politifaglige råd og trusselvurderinger fra PST, opplyste Anundsen.

— Det er ikke slik at Politi-Norge higer etter størst mulig bevæpningsgrad. Noen reduserende tiltak er allerede gjennomført, andre vil vi ikke si noe om. Men det er vanskelig å legge fram en nedtrappingsplan, svarte Anundsen.

Ny politilov

Stortinget har nylig bestemt at norsk politi i utgangspunktet skal være ubevæpnet.

– Det er ingen tvil om at norsk politi skal være ubevæpnet i en normalsituasjon. I den nye politiinstruksen som vi legger fram før nyttår skal politiet fortsatt være ubevæpnet, sa Anundsen.

Han vil også legge fram en proposisjon om endringer av politiloven der rammene for en midlertidig bevæpning blir fastlagt.

Tiltakene fra 25. november og fram til i dag har justisministeren gjort «på egen kjøl» ut fra trusselvurderinger og faglige råd.

— Når proposisjonen legges fram, får Stortinget anledning til å sette rammer for situasjoner med midlertidig bevæpning hvis de mener det er grunn til å endre på dagens prosedyrer, sa Anundsen.

Terrortrusselen må møtes på andre møter enn med bevæpnet politi, mener Venstres Iselin Nybø. Foto: Varfjell, Fredrik

— Justisministeren sitter med informasjon som vi andre ikke har. Nå er det på tide å utarbeide en plan for hvordan terrortrusselen kan møtes på andre måter. Det ser ut til å trusselsituasjonen fortsatt vil være høy, og da kan ikke den eneste løsningen være at den generelle bevæpningen av norsk politi stadig forlenges, sier Venstres Iselin Nybø til Aftenposten.

- Britisk politi ikke bevæpnet

Hun viser til at Storbritannia i mange år har hatt både terroraksjoner og et høyt trusselnivå, uten at britisk poilti er bevæpnet.

— Det kan være at de har løsninger som vi kan lære av. Den vanlige "Bobby" er ikke bevæpnet, men de har trente og bevæpnede politistyrker i bakhånd når noe dramatisk skjer, sier hun. Hun reiser også spørsmålet om bevæpning kan trappes ned til å omfatte bare spesielle geografiske områder av Norge, eller til beskyttelse av spesielle bygninger eller områder.

Hårek Elvenes (H) mener at midlertidig bevæpning fortsatt er nødvendig, som svar på en ekstraordinær situasjon. -IS- trusselen er i høyeste grad reell. Det er urovekkende mange fra Norge som har reist til Syria som fremmedkrigere. IS viser en brutalitet og bestikalsk terror som menneskeheten knapt har sett tidligere. Dette må vi som samfunn beskytte oss mot, sier Elvenes, som er medlem i Justiskomiteen.

Justisminister Anundsen understreket imidlertid i Stortinget at bevæpning av politiet ikke er normalsituasjonen. Den nye politiinstruksen endrer ikke på grunnregelen om et ubevæpnet norsk politi.

— Det er ingen tvil om at norsk politi skal være ubevæpnet i en normalsituasjon. I den nye politiinstruksen som vi legger fram før nyttår skal politiet fortsatt være ubevæpnet, sier Anundsen.

SV kritisk - krever en plan

-SV og jeg er sterkt kritisk og frykter at den midlertidige bevæping glir over i permanent bevæpning. Hvis jusitisministeren ikke tar innvendingene mer alvorlig og kommer med en plan om hvordan terrortrusselen kan møtes på annen måte enn med bevæpning av politiet, vil vi kreve at saken tas opp i Stortinget. Vi tror ikke at Norge blir tryggere av at politifolk over hele landet skal være bevæpnet, sier Bård Vegard Solhjell (SV).

 1. Les også

  Få reaksjoner på bevæpnet 17. mai-politi

 2. Les også

  Stortinget sier nei til generell bevæpning

 3. Les også

  Anders Anundsen må redegjøre om bevæpning

 4. Les også

  SV krever våpensvar fra regjeringen

 5. Les også

  «Mer bevæpning kan skape mer frykt enn sikkerhet»

 6. Les også

  Høyre og Frp kan trekke bevæpning-forslag

Flere artikler

 1. NORGE
  Publisert:

  Wara tillater bevæpnet politi i Oslo for å stanse terrorangrep

 2. NORGE
  Publisert:

  Politiets Fellesforbund håper på støtte til bevæpning

 3. NORGE
  Publisert:

  Flertall mener politiet bør få bære våpen

 4. NORGE
  Publisert:

  Politiet skal fortsatt være ubevæpnet, mener utvalgsflertall

 5. OSLO
  Publisert:

  Regjeringen vil innføre tidsubegrenset bevæpning

 6. NORGE
  Publisert:

  Noen politipatruljer i Oslo er fortsatt bevæpnet hver dag. Men politiet mener ordningen ikke er permanent.