Norge

Bedre medarbeider når du rusler rundt

Bevegelse og tilgjengelighet er en del av bedriftskulturen hos Gjensidige NOR Forsikring. Selskapet tenker mye på hvordan man stimulerer de ansatte til å være i bevegelse.

  • Forf>arash A. Nejad (foto)
  • <forf>gunhild M. Haugnes <

Tradisjon. — Bevegelse, sport og tilgjenglighet har alltid stått sentralt hos oss, lenge før det ble moderne med IT-alderen, sier Sissel Helen Pedersen, direktør for Human Resources i Gjensidige NOR Forsikring. Som så mange andre arbeidsplasser med mye kontorarbeid, har man også i Gjensidige NOR Forsikring gått bort fra cellekontorer til åpne landskap for å stimulere til mer samhandling og bevegelse på jobb.

Individuelle behov

— Men det nytter ikke å sette alle i landskap og tro at alt ordner seg. Arbeidsforholdene må tilpasses behovene til den enkelte medarbeider og avdeling, og hva slags arbeidsoppgaver de har. Virkemidler som passer for en passer ikke for en annen, sier Pedersen.Det tenkes mye på hvordan ansatte skal bli mer bevisste på hvordan de bruker kroppen sin og hvem de snakker med.- Inntrykket er at de som er mobile jobber godt. Jeg synes også undersøkelsen til Move/BI har gitt endel spennende resultater. Ikke minst det at de som beveger seg bevisst føler de blir mer effektive og at de øker verdiskapingen.I lokalene ved hovedkontoret er det satt opp en rekke små møtesteder, blant annet en kaffebar, hvor folk kan møtes mer uformelt. Spising av matpakke ved kontorpulten er det heller ikke kultur for.- Vi ønsker at de ansatte spiser i kantinen, og det har jeg inntrykk av at så å si alle gjør, sier hunBedriftshelsetjenesten er hyret inn for å avvikle såkalte energipauser med jevne mellomrom rundt om på avdelingene. De som store deler av dagen sitter ved PC'en får en kjapp omgang med tøy og strekk.Bedriftsidrettslaget er veldig aktivt. Hovedkontoret på Lysaker har dessuten gymnastikkrom, som de med spesielle behov for trening kan bruke i arbeidstiden.

Tilgjengelige ledere

Forsikringsselskapet er også opptatt av at lederne er mobile og tilgjengelige, og har lagt forholdene til rette for det. Det gjelder både teknologiske løsninger og arbeidssituasjonen forøvrig.- En leder kan for eksempel til daglig være stasjonert i Ålesund, mens hun/han har ansvaret for ansatte over hele landet. Det er klart at lederen da må være ekstremt mobil for å kunne følge opp alle. Vi har jobbet med å tilrettelegge dette trinn for trinn. Men vi har fortsatt en vei å gå før det fungerer optimalt, sier hun.

Les også

  1. Bevegelse gir effektivitet

Les mer om

  1. Helse