Viktige røykeprinsipper i Høyesterett

Hvor avhengighetsskapende er nikotin, og visste folk på 50-tallet hvor farlig det var å røyke? Høyesterett startet tirsdag behandlingen av Robert Lunds enkes søksmål mot Tiedemanns Tobaksfabrik.

Det blir første gang øverste domstol i ett av de skandinaviske landene behandler en slik sak. Høyesterett har valgt å bruke uvanlig lang tid på saken — hele to uker.- Dette er en viktig prinsipiell sak, den representerer et viktig samfunnsspørsmål. Nå er jo Robert Lund kommet litt i bakgrunnen, sa advokat Edmund Asbøll til NTB før saken startet.Det er Asbølls kollega, Asbjørn Kjønstad, som fører saken på vegne av Robert Lunds enke, Unni Lund. I fire dager vil han grundig gå gjennom alle sakens sider, sett fra Lunds etterlattes side.Robert Lund fra Sunndalsøra fikk i 1996 påvist lungekreft etter mer enn 40 års røyking, og gikk til erstatningssak mot Tiedemanns Tobaksfabrik AS. Tiedemanns ble frifunnet både i Orkdal herredsrett i oktober 2000 og i Frostating lagmannsrett i mars i fjor. Lund døde et par uker før dommen falt.- Vi føler at vi i dag stiller med blanke ark. I lagmannsretten ble ikke de sakkyndige hørt nok, etter vår oppfatning, sier sønnen Olaf Lund til NTB.

(NTB)