Universitetet i Oslo vil ikke forby ansiktsdekkende plagg

Universitetet i Oslo fraråder at det innføres et forbud mot ansiktsdekkende plagg ved institusjonen, skriver de i et høringssvar til Kunnskapsdepartementet.

Universitetet i Oslo (UiO) er de første til å svare på forslaget fra regjeringen som innebærer forbud mot bruk av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet i barnehage- og utdanningsinstitusjoner.

I høringssvaret skriver UiO at tilgang til utdanning er et sentralt virkemiddel i kampen mot fordommer og for menneskerettigheter. De peker også på at det skal være like rettigheter til å påvirke og delta i samfunnet uavhengig av forhold som etnisk og sosial bakgrunn, religion og seksuell orientering, skriver Uniforum.

Unntak for visse situasjoner

UiO vil ikke innføre restriksjoner som signaliserer at noen studenter er mer ønsket enn andre.

– Selv om denne saken gjelder svært få studenter, har den fått en prinsipiell karakter som kan komme i konflikt med den toleransen som må prege høyere utdanning, heter det i høringssvaret.

Det er likevel visse situasjoner der studentenes bekledning må reguleres. Det gjelder fag der det foreligger helse-, miljø og sikkerhetskrav som kan være uforenelige med noen typer bekledning. Dessuten må man kunne identifisere studenter ved eksamen.