Norge

Dette lokaltoget er mest forsinket i landet – Men nye jernbanetopper griper ikke inn

Lokaltoget mellom Oslo og Ski ligger i passasjertoppen i Norge - Og i statistikktoppen for forsinkede tog. Men nye jernbanetopper avviser å ta grep for å lette togets rutebetingelser.

På lokaltoget mellom Oslo og Ski er reisende vant til å måtte smøre seg med tålmodighet.
  • Sveinung Berg Bentzrød
    Sveinung Berg Bentzrød
    Journalist

En oversikt Aftenposten har bestilt fra Bane Nor viser at færre enn annethvert tog i august var i rute på ekstraavgangene på Linje L2, bedre kjent som «Ski-lokalen».

Lokaltoget går Ski-Oslo-Stabekk, og det ligger helt i landstoppen også når det gjelder antall reisende daglig. Men som kundene daglig erfarer: Det glipper med rutetidene, ofte også godt utenfor rushtidene.

Lokfører Rune Engø, som har kjørt ruten i mange år, bekrefter at det er nok at én rullestol skal om bord før muligheten til å holde rutetabellen forsvinner.

Bane Nors nye trafikksjef, Victor Hansen, sier det slik:

– L2 har en ekstremt sårbar rutetabell.

Forsinkelsene på Skilokalen rammer også linjen Moss-Stabekk, L21, som kommer like bak.

I august hadde L21 en punktlighet på 67,8 prosent, Skilokalen lå på 47,3 og 72,1 prosent, for henholdsvis ekstratog i rushtiden og vanlige rutetog.

  • LES OGSÅ: Etter planen kommer ingen flere avganger sør for ski før i 2027. Nå varsler samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen likevel strakstiltak.

– Vi leter med lys og lykter

Ved nyttår ble Elisabeth Enger sjef for Jernbanedirektoratet. Gorm Frimannslund har tatt over som sjef for Bane Nor (tidligere Jernbaneverket).

Som Aftenposten har skrevet tidligere jaktes det nå på vogner med to etasjer, som kan settes inn på Østfoldbanen. Men Victor Hansen, direktør for Kunde- og trafikkinformasjon i Bane Nor, konstaterer at det inntil videre ikke vil bli gjort noen endringer for «Ski-lokalen».

– Nei, det er ikke aktuelt. Men vi leter med lys og lykter etter mindre ting vi kan gjøre for å redusere forsinkelsene. Eneste mulighet er å ta ut tog som går i trafikk. Det har vi valgt ikke å gjøre, sier Hansen.

Lokaltoget til Ski er ofte forsinket

Sårbarheten blir større med flere avganger

– Dere gjør innimellom større endringer i rutesystemet. Setter inn flere avganger, flytter litt på rutetider. Hvorfor gjør dere ikke noe med en så hyppig forsinket togrute?

– Det er ikke slik at vi ikke gjør noe. Vi har stort fokus på presis trafikkstyring, sier Victor Hansen.

– Er det greit at man år etter år operer med en togstrekning med så store forsinkelser?

– For oss er det ikke greit å ha forsinkelser over hodet. Vi har gitt kundene flere avganger. Da blir sårbarheten også større. Men vi skal gjøre det vi kan.

– Forsinkelsene rammer også passasjerer på tog som ofte blir liggende bak. Ligger disse togene for tett?

– Nei, vi mener at de ikke ligger for tett. De skal ha plass til å kjøre i rute, sier Hansen.

Ap: Dette er for passivt!

– Dette er for passivt, sier Sverre Myrli.

Stortingsrepresentanten er jernbanepolitisk talsmann for Ap:

– Dette sprudler ikke akkurat av engasjement. Vi må ha en langt meg offensiv tilnærming, sier Myrli.

Mangeårig lokfører på Skilokalen Rune Engø bekrefter «ekstrem sårbar rutetabell».

– Ja. Spesielt i rushtiden, sier Engø.

– Hvorfor er det slik?

– Vi har litt knapt med tid. Vi har problemer med infrastrukturen flere steder. På Stabekk fungerer ikke ting som de skal. Det er stadig ting som skjer også på Skøyen og Lysaker. Ski stasjon er bedre. I tillegg har vi gammelt materiell, togsett som ble bygget fra 1969. Vi henger etter på vedlikehold.

Rune Engø har vært lokfører i 30 år. Han er stasjonert på Ski og har kjørt Skilokalen i mange år.

– På en rute der det er knapt med tid, får nyere lokførere større problemer enn oss som har lang erfaring. Nå har vi også en forbigående utfordring med saktekjøring mellom Ski og Vevelstad, to stasjoner nord for Ski. Men utenom rushtiden går det bedre, sier Engø.

– Er det slik at hvis det kommer på én rullestol på denne strekningen, så har dere ikke lenger mulighet til å holde rutetiden?

– Ja, slik er det.

Har dere lokførere spilt inn at det bør gjøres mer for å bedre forholdene?

– Vi er vant med å ta utfordringen som den er, sier Engø.

Les mer om

  1. Tog
  2. Jernbane
  3. Oslo