Norge

Forurensing gir livsvarige lungeskader

Barn som får lungene skadet av luftforurensing, vil trolig slite ned plagene livet ut. Det viser en fersk undersøkelse.

  • Kjetil Kjetil Olsen

Amerikanske eksperter har fulgt tiåringer opp til voksen alder, og konklusjonen er klar: Får man lungeskader som følge av luftforurensing, for eksempel fra biltrafikk, er det høy risiko for at man vil slite med plagene for resten av livet.

Hittil har det ikke vært vitenskapelig bevist at barn som lever i miljøer med høy grad av luftforurensing, vil slite med dårlige lunger også i voksen alder, men nå er forskerne mer sikre.Etter å ha undersøkt over 1700 barn mener de å ha bevis for at det er stor risiko for at lungeskadene blir livsvarige.

Undersøkelsen er publisert i New England Journal of Medicine.

— Biltrafikk er hovedkilden til de skadelige stoffene i luften, og skadene som lungene påføres, forsvinner ikke med alderen, sier professor Göran Pershagen i en kommentar til den svenske avisen Dagens Nyheter.

Mange storbyer, som Oslo, har mye luftforurensing.

Les mer om

  1. Helse