Norge

Biskopen hardt ut mot kritiker i egne rekker

Biskop Bernt Eidsvig gir full støtte til bispedømmets administrative leder, som har avvist alle påstander om represalier mot interne kritikere.

Biskop Bernt Eidsvig har stort sett vært taus, men nå går han ut og tar side i den interne striden i Oslo katolske bispedømme.
  • Bjørn S. Kristiansen
    Bjørn S. Kristiansen

Aftenposten har fått tilgang til en intern redegjørelse, sendt til ledelsen i Oslo katolske bispedømme, samt alle prester og ordenshus i det katolske Norge.

I redegjørelsen tar leder for pastoralavdelingen, Maria Sammut, et kraftig oppgjør med administrativ leder i bispedømmet, Lisa Wade.

Hun er nå den andre bispedømmeansatte som går ut mot egen kirkeledelse i den såkalte medlemsregistreringssaken.

Lisa Wade er fungerende administrativ leder i Oslo katolske bispedømme. Hun kom inn samtidig som politiet gikk til razzia og tok ut siktelser for grovt bedrageri.

Avdelingslederen levner Wades håndtering av de interne stridighetene liten ære. Tidligere har Wade avvist alle opplysninger om at kirkeledelsen skal ha utsatt kritikere i egne rekker for represalier. Sammut reagerer særlig på fremstillingen av kirkeledelsens versjon av den opprivende, interne striden som «fakta».

Hun mener de ulike opplysningene som tidligere har fremkommet i Aftenposten avfeies enten som følelsesdrevne, eller som løse rykter og påstander.

«Det skaper usikkerhet og frykt hos folk å bli møtt med slike bastante fremstillinger (...) Og jeg opplever det slik at når dere på toppen reagerer så voldsomt på hver minste uttalte kritikk, så skjelver hele organisasjonen mer og mer. Det skaper frykt og det fremmer ikke et klima som gjør det mulig med intern kritikk, noe du oppmuntrer til» , heter det i redegjørelsen som ble sendt som epost tirsdag kveld.

Flere ansatte ut mot kirkeledelsen

Allerede 14. januar skrev omtalte Aftenposten interne forhold i bispedømmet, der en rekke kilder oppga at ledelsen — i kjølvannet av medlemsregistreringssaken - har jaktet på varslere i egne rekker og slått knallhardt ned på intern kritikk.

  • Bli med inn bak kulissene i Den katolske kirke. Kilder hevder ansatte utsettes for represalier av en kirkeledelse som misliker kritiske røster i medlemsjuks-saken.
    Det fremgår av hennes egen redegjørelse at Sammut er blant de ansatte som Aftenposten da omtalte. En rekke kilder hevder hun ble stemplet som illojal, og fratatt arbeidsoppgaver og personalansvar fordi hun var en åpen kritiker internt.

Aftenposten har kontaktet Sammut om disse forholdene og brevet hun sendte ut til det katolske miljøet i Norge, men hun har avslått å kommentere.

En rekke kilder hevder overfor Aftenposten at Sammut var delaktig da bispedømmet ble politianmeldt i februar i fjor. Noen uker senere anmeldte også Fylkesmannen bispedømmet.

Overfor Aftenposten blir det hevdet at dette, i tillegg til at Sammut sammen med flere andre deltok i et varslingsmøte med biskopen i desember 2014, er årsaken til at hun er utsatt for represalier.

Aftenposten er kjent med at flere ansatte i bispedømmet har sluttet som følge av måten ledelsen skal ha behandlet egne ansatte på.

Alle påstander er blankt avvist av ledelsen, og bispedømmets administrative leder karakteriserte opplysningene som «sterkt misvisende» og «løse rykter». Wades fremstilling av kirkeledelsens versjon som «fakta», skapte etter det Aftenposten erfarer sterke reaksjoner internt.

Ingrid R. Joys har vært samfunnskontakt i Oslo katolske bispedømme siden 2012. Nå er hun ute i permisjon, og tar bladet fra munnen om forholdene internt og ledelsens håndtering av ansatte.

Kort tid etter tok samfunnskontakt i bispedømmet, Ingrid Joys, bladet fra munnen i Aftenposten og gikk i rette med kirkeledelsen. Deres håndtering av saken går på tilliten løs, mener Joys, som nå har permisjon fra sin stilling i bispedømmet.

Biskopen tar opp kampen

Bakteppet for konflikten som nå utspiller seg for åpen scene, er den såkalte medlemsregistreringssaken. Fylkesmannen i Oslo og Akershus mener kirken har jukset med medlemsregistreringen, og fått utbetalt offentlig støtte på feilaktig grunnlag.

I et vedtak fra Fylkesmannen, som kirken har anket til Kulturdepartementet, pålegges Oslo katolske bispedømme å tilbakebetale 40,5 millioner kroner. Samtidig har Oslo-politiets etterforskning av saken pågått i en snaut år. Til grunn ligger siktelser mot foretaket, biskop Bernt Eidsvig og økonomisjef Pham Cong Thuan for grovt bedrageri av 50 millioner kroner.

Både internt i bispedømmet og ellers i det katolske miljøet har mange reagert på måten saken er håndtert på at kirkeledelsen — med biskopen i spissen.

Siden politirazziaen 26. februar i fjor, har Eidsvig holdt en lav profil.

Med full styrke kaster han seg nå inn i det åpne oppgjøret om de interne stridighetene.

«Stor sett hersker fordragelighet»

I et svarbrev tar Eidsvig klart avstand påstandene Sammut fremmer, og stiller seg skulder ved skulder med administrasjonssjefen han ansatte for å rydde opp i bispedømmet dagen etter politirazziaen i februar i fjor.

afp000575815_doc6bh1mxi9gqu1ade04nxa-mr84LQQg7C.jpg

«For min egen del vil jeg distansere meg fra Maria Sammuts konklusjoner, men hun har selvsagt rett til å redegjøre for sine opplevelse av de situasjoner hun beskriver og til å hevde sine meninger. Lisa Wade understreker at hun ikke er enig i Sammuts gjengivelse av deres møter og samtaler, men ønsker ikke å kommentere dette i detalj til alle», heter det i Eidsvigs redegjørelse.Han tilbakeviser at det har vært endringer i Sammuts arbeidsoppgaver og personalansvar, selv om hun i detalj forklarer omstendighetene for dette i redegjørelsen hun sendte ut tirsdag.

I all hovedsak bekrefter Sammuts versjon opplysningene som tidligere er omtalt av Aftenposten.

Dette avvises av Eidsvig, som sier han «ikke kan se noe bemerkelsesverdig» i endringene som fulgte da biskopen innsatte en biskoppelig vikar. Om de interne forholdene skriver Eidsvig:

«Det er nok ikke mulig å «friskmelde» arbeidsmiljøet i OKB ennå, men til tross for de rystelser vi har vært igjennom, har jeg inntrykk av at det stort sett hersker fordragelighet» .

Til Aftenposten sa hun da:

«Jeg mener at vi burde snakke med ydmykhet og varsomhet om at så mange av våre kolleger har det vondt, har vært og er syke, eller har sagt opp, noen til og med uten å ha en annen jobb å gå til. Denne situasjonen trenger ikke skråsikkerhet om egen ufeilbarlighet og heller ikke avvisning.»

TIDSLINJE OVER HENDELSENE I MEDLEMSJUKS-SAKEN:

— Dette er forhold som behandles internt

Aftenposten har kontaktet biskop Eidsvig i forbindelse med denne saken. Det er imidlertid Lisa Wade som har svart på vegne av ham og bispedømmet siden siktelsen forelå i februar i fjor.

Wade ønsker ikke å svare på spørsmål om et internt brev, men har sendt følgende kommentarer i en epost.

«Jeg er hentet inn for å lede organisasjonen gjennom en krise og for å foreta endringer. Det er ikke alltid populært, men nødvendig. Vi har det siste året satt i gang flere tiltak og bruker blant annet organisasjonspsykologer for å bistå oss i å bedre arbeidsmiljøet. AMU, verneombudet og ledelsen er enige om at vi er på god vei. Vi har tro på at mye vil roe seg når vi får en konklusjon på politi- og tilsynssaken.»

«En ansatt har valgt å sende ut et skriv internt i OKB, hvor hun deler sine opplevelser av ulike forhold i bispedømmet. Jeg er ikke enig i hennes gjengivelse av samtaler og møter, men ønsker ikke å gå i detalj om det i media. Dette er forhold som behandles internt.»

  • Vil du lese mer om medlemssaken i Den katolske kirke? Visste du at kirken for flere år siden selv mente at medlemsregistreringen var så problematisk at de bestemte seg for slutte med det? Det skjedde imidlertid ikke, og her kan du lese hvorfor.