Telenor kutter opp mot 170 årsverk

Telenor skal redusere bemanningen med opp mot 170 årsverk i forbindelse med omorganisering av bredbånds- og teknologidivisjonen

Telenors sjef Sigve Brekke skal kutte 170 årsverk.
  • NTB

Bakgrunnen for endringene er ifølge Telenor at de er midt i et pågående teknologiskifte, "der digitalisering og nye kundebehov endrer måten vi må jobbe på"

– Konkurransen i våre markeder er hardere enn noen gang, og for at vi skal bevare vår konkurransekraft i fremtiden er slike endringer helt avgjørende, sier Berit Svendsen, administrerende direktør i Telenor Norge.

Hun opplyser at de så langt det er mulig vil løse overtalligheten gjennom naturlig avgang. Den nye organisasjonen trer i kraft 1. april, og alle som blir overtallige får tilbud om sluttavtaler og omstillingsbistand.

– Det er tungt å gjøre endringer som medfører at gode kollegaer mister jobben. Vår viktigste prioritet i tiden fremover er å sikre en ryddig prosess med god informasjon til våre ansatte som blir berørt, sier Svendsen.

Telenor Norge har i dag om lag 3.900 fast ansatte ved 24 kontorer i Norge.