Norge

MDG-Hansson om økt ulvejakt: – Det mest crazy jeg har hørt

Klimadepartementet foreslår å endre naturmangfoldsloven slik at den gir utvidet adgang til lisensfelling av ulv – også der det ikke er skadepotensial. «Galskap», mener MDGs Rasmus Hansson.

Rasmus Hansson.
  • NTB

Statsråd Vidar Helgesen (H) opplyste NTB om forslaget onsdag ettermiddag.

– Forslaget består i at vi tar inn tekst fra Bernkonvensjonen i naturmangfoldsloven. Dermed blir loven blir mer tro til teksten i konvensjonen. En slik lovendring gir noe større fleksibilitet i forvaltningen av ulven, både i og utenfor ulvesonen, sier Helgesen.

Inspirert av Sverige

Statsråden sier at de foreslår å innlemme samme hjemmel som en som ble lagt til grunn i en dom i Sverige i fjor. Da ble det åpnet for å ta ut 11 prosent av bestanden. Helgesen vil ikke kommentere hva et «begrenset antall» vil si i norsk sammenheng.

– Det konkrete antallet vil være opp til regionale og nasjonale myndigheter å avgjøre fra sak til sak – og til sjuende og sist er det opp til domstolene å tolke loven, sier han.

Ulv på Langedrag. To voksne hannulver sosialiserer.

MDG: - Galskap

MDGs Rasmus Hansson rister på hodet av det nye lovforslaget fra regjeringen, som allerede har fått WWF til å true med rettssak. Forslaget åpner for økt lisensjakt også der skadepotensialet ikke tas hensyn til.

– Dette er det mest crazy jeg noen gang har hørt i norsk naturforvaltning. Nå har ulv blitt et dyr som kan drepes av en nær sagt hvilken som helst grunn. Om man skulle innføre tilsvarende kriterier for jakt, hogst og annen naturødeleggelse vil Donald Trump kanskje for første gang i sitt liv bli grønn av misunnelse, sier Hansson.

Frist for høringsforslaget er 27. februar, en frist MDG kaller «latterlig kort» og en «forakt for demokratiet».

– Vi konstaterer at regjeringen med dette bryter samarbeidsavtalen så det suser. Hadde vi vært Venstre ville vil trukket oss fra et samarbeid med sånne partnere. Dette er en aktiv provokasjon mot norsk natur og norske naturvernere, sier han.

Sp ikke imponert

Ulvemotstanderne i Senterpartiet lar seg ikke imponere av forslaget.

Marit Arnstad, parlamentarisk leder i Senterpartiet, mener en lovendring ikke er løsningen på utfordringen med å nå Stortingets bestandsmål.

– Jeg registrerer at Helgesen ikke vil gå i detaljer på hva et «begrenset antall» ulv vil si, men det tallet har vi allerede. Rovviltnemndene har stilt seg bak en fellingskvote på 47 dyr. Fremfor en forslag om lovendring, burde vi sett forslag til konkrete tiltak om hvordan Stortingets bestandsmål skal nås, sier Arnstad, som blant annet ønsker at lokale jaktlag skal inkluderes.

Vidar Helgesen (H) åpner nå for å felle flere ulv.

Ba om jusshjelp

Forrige uke inviterte statsråden til nasjonal jussdugnad om hvordan forvaltningen av ulv kan gjennomføres i tråd med Stortingets vedtak. Nå er det altså klart for et nytt kapittel i ulvestriden, som startet i fjor høst. Da vedtok de regionale rovviltnemndene en samlet lisensfellingskvote på 47 ulver for denne vinteren, 24 av disse innenfor ulvesonen. Senere reduserte Klima- og miljødepartementet kvoten til 15 dyr og kun utenfor ulvesonen.

– Jeg varslet i januar at vi ville arbeide med løsninger som gjør at Stortingets anmodningsvedtak, lovverket og våre internasjonale forpliktelser henger bedre sammen. Saken vi sender ut på høring i dag er et konkret resultat av dette arbeidet, sier Helgesen.

Les også

  1. Fotograferte Østmarka-ulv fra bilen: - Den var svær og virket ikke redd

  2. Engstelig for ulv i tettbygde strøk? Da har du ikke møtt Geir Gråbein på Tinder!

  3. Sporet ulv, fikk bildekkene skåret opp

  4. Ja – det finst «distrikts-ekstremistar». Men dei er ikkje representative for distrikts-Noreg | Alfred Bjørlo

Les mer om

  1. Ulv
  2. Vidar Helgesen