Norge

Dette er reglene for hvem som får grønt koronasertifikat og hva det kan brukes til.

Slik ser koronasertifikatet ut på mobiltelefon. Den rød eller grønne siden er kun til bruk i Norge. Den andre siden er markert EU/EØS og kontrolleres ved reise inn til Norge eller andre land i Europa.

Nå blir Norge en del av EUs løsning for koronasertifikater.

 • Marianne Stensland
  Journalist

Dermed kan personer med gyldig sertifikat komme inn i Norge uten krav om karantene, testing eller innreiseregistrering.

Fra 1. juli trer ordningen i kraft i EU. Da vil de fleste EU- og EØS-land være koblet til den samme løsningen, og de vil kunne verifisere norske koronasertifikat på sine grenser.

Koronasertifikatet viser om du er vaksinert, immun eller har negativ koronatest.

Hva som kreves av dokumentasjon for å reise inn i et land, varierer. I noen land må du være fullvaksinert, mens andre steder vil det være nok med en negativ test.

Torsdag og fredag i forrige uke fikk Helsedirektoratet omtrent 7000 henvendelser bare om utskrift av koronasertifikatet, opplyser direktoratet til Aftenposten.

Vi har samlet noen grunnleggende spørsmål og svar om sertifikatet, slik at du kanskje unngår telefonkø.

1. Hvem kan få koronasertifikat?

Alle nordmenn har nå et koronasertifikat. Du kan logge deg inn her for å se ditt.

Det avgjørende er om det er rødt (ugyldig) eller grønt (gyldig).

2. Hvordan ser sertifikatet ut?

Koronasertifikatet har to kontrollsider.

Den ene siden (som er rød eller grønn) er kun til bruk i Norge. Den viser navn, fødselsår og om sertifikatet er gyldig eller ugyldig.

Den andre siden er en utvidet kontrollside til internasjonal bruk. Denne blir kontrollert ved reise inn til Norge og ved reiser til andre land i Europa. Den viser mer detaljert informasjon og er markert EU/EØS.

3. Hvem får grønt sertifikat?

Grønt sertifikat får du:

 • Hvis du har fått 1 av 2 doser vaksine, og det har gått 3 uker siden du ble vaksinert. Da regnes du som «beskyttet» og den grønne kontrollsiden på sertifikatet vil vare i 14 uker fra første dose.
 • Hvis du har hatt koronasykdom og dette er dokumentert, gir det grønn kontrollside i seks måneder fra første positive test. Det må alltid gå minst ti dager fra første positive test før du kan få grønn kontrollside.
 • Hvis du mer enn 3 uker etter første vaksinedose får koronasykdom. Da vil du få en forbigående rød side mens du er syk (se under). Deretter regnes du som fullvaksinert, og kontrollsiden din vil inntil videre være grønn (uten noen spesiell sluttdato).
 • Hvis du har fått to doser vaksine. Da vil kontrollsiden være grønn inntil videre når det har gått én uke siden du ble vaksinert med siste dose.
 • Hvis du skal ha én dose vaksine fordi du har hatt covid-19 mer enn 3 uker før du ble vaksinert. Kontrollsiden vil da være grønn inntil videre.
 • Hvis vaksinetypen du har fått bare krever én dose, vil du få grønn kontrollside (uten noen spesiell sluttdato) når det har gått tre uker siden du ble vaksinert.

Selv om du har grønt sertifikat, kan du få en forbigående rød kontrollside hvis:

 • Du tester positivt etter vaksinasjon. Kontrollsiden vil da bli rød i 10 dager.
 • Det går mer enn 14 uker mellom første og andre vaksinedose. Da vil kontrollsiden være rød frem til 7 dager etter andre dose.

4. Hvem får rødt sertifikat?

Rødt sertifikat får du:

 • Hvis du har fått vaksinedoser tettere enn minimumsintervallet. Da vil dosene stå registrert som 1 av 2 doser, og du vil få rødt sertifikat når det har gått 14 uker siden siste dose.
 • Hvis du mangler dokumentasjon på gjennomgått koronasykdom i forkant av vaksinasjon og har fått én vaksinedose, vil du få rødt sertifikat 14 uker etter vaksinasjon.
 • Hvis opplysningene som er registrert om deg er feil, og kontrolløsningen ikke fanger opp at du oppfyller kravene for å få grønt sertifikat.
 • Hvis du ikke er vaksinert eller ikke oppfyller kravene om negativt prøvesvar/immunitet etter sykdom som gir grønt sertifikat.

5. Kan jeg få koronasertifikatet på papir?

Ja. Du kan be om å få tilsendt sertifikatet i posten.

Telefonnummeret er 815 55 015 dersom du ringer fra Norge. Dersom du ringer fra utlandet, er nummeret +47 21 89 80 42. Åpningstidene er mandag til fredag fra klokken 08.00 til 15.30.

Koronasertifikatet kan bare sendes til den adressen du er folkeregistrert på i Norge.

Helseminister Bent Høie oppfordrer flest mulig til å bruke den digitale løsningen på helsenorge.no.

Der er det også mulig å ta en utskrift av sertifikatet på papir.

6. Hvilke fordeler gir grønt sertifikat i Norge?

Grønt sertifikat gjør at du:

 • Slipper karantene, test før innreise/på grensen og innreiseregistrering når du reiser inn i Norge (dersom du er fullvaksinert). Personer med status som «beskyttet» (som har fått én dose) kan teste seg ut av karantene tidligst tre døgn etter ankomst.
 • Kan delta på større arrangementer.
 • Kan delta på kystcruise med krav om gyldig sertifikat.

7. Når kan jeg bruke sertifikatet i utlandet, og hva kan det brukes til?

Fra torsdag 1. juli vil de fleste EU- og EØS-land være koblet til EUs nye løsning med koronasertifikat.

Disse landene vil da kunne verifisere norske koronasertifikat på sine grenser. Det vil blant annet gjelde flere populære ferieland for nordmenn, som Spania, Italia, Hellas og Kroatia.

En oversikt over hvilke innreiseregler som gjelder for hvilke land, finner du på reopen.europa.eu. Denne nettsiden er også tilgjengelig som en app for mobiltelefon.

På grensen må du da vise kontrollsiden av sertifikatet som er markert EU/EØS (se spørsmål 2). Tilreisende med gyldig sertifikat vil få fritak fra krav om karantene, isolasjon og testing.

Hva som kreves av dokumentasjon for å reise inn i et land, varierer. I noen land må du være fullvaksinert, mens andre steder vil det være nok med en negativ test.

8. Hva er norske myndigheters reiseråd nå?

Utenriksdepartementet fraråder fortsatt alle reiser som ikke er strengt nødvendige frem til 10. august. Det er gjort noen unntak for land og regioner med lav smittespredning (såkalte «grønne» land/områder).

Denne oversikten finner du på Folkehelseinstituttets nettsider. I dag er det kun Grønland, mesteparten av Finland, Polen og Romania som er grønne.

Fra 5. juli må Norge tilpasse seg EUs koronakart. Da heves terskelverdiene for smitte og flere land kan bli grønne.

Det vil si at innreiserestriksjoner og karantenekrav fjernes, også for dem som ikke har gyldig koronasertifikat. Krav om testing på grensen videreføres for reisende fra grønne land.

Kilder: Folkehelseinstituttet (fhi.no), helsenorge.no og regjeringen.no.

Les også

 1. Forsker: Vaksine mot deltavarianten kan kanskje komme til høsten

 2. Nå må Norge tilpasse seg EUs koronakart. Da kan det bli vesentlig flere grønne land å reise til.

 3. Hvorfor ble innvandrere hardere rammet av korona? Nye svar bør gi både offentlig ansatte og innvandrermiljøer en lekse.

Les mer om

 1. Koronaviruset
 2. Koronaviruset
 3. Reiseråd
 4. EU
 5. EØS