Vil lovpålegge overspenningsvern

Lynnedslag kan skade det elektriske anlegget uten at du merker det. If Skadeforsikring ønsker at alle bygninger får et overspenningsvern som hindrer dette.

Bildene viser hvordan et lynnedslag har forårsaket brann i en pc og detaljer frasikringsskapet som ble ødelagt.

En huseier på Skedsmo i Akershus opplevde at det begynte å brenne flere dager etter at lynet slo ned. Skadene kostet mellom 500000 og 600000 kroner å reparere.

–Ingenting skjedde med en gang, men dagen etter syntes huseieren at det luktet svidd og bestilte elektriker for å skifte en trafo som var varm, forteller Jon Berge i If Skadeforsikring.

Lynet slo ned på en onsdag og lørdag kom elektrikeren for å skifte trafoen, samtidig som fruen i huset gikk ned i kjelleren for å jobbe på en PC.

–Da hun kom inn i rommet var det fullt av røyk. Brannen hadde startet mange dager etter lynnedslaget, sier Berge.

Kunne vært unngått

If mener lynnedslaget forårsaket brannen, som kunne vært unngått hvis huseieren hadde installert overspenningsvern.

Det er uvanlig mange branner i Norge sammenlignet med andre land, slår forsikringsselskapet fast. De menneskelige omkostningene er store. I fjor omkom 84 mennesker i branner.

–Dette er et samfunnsmessig stort problem. Et av hovedproblemene er det særnorske strømopplegget, der den enkelte huseier må ta støyten ved overspenninger, sier Berge.

Nå ber If myndighetene innføre lovpålagt overspenningsvern i alle nye bygninger. Dette vil koste hver huseier minst 3000 kroner.

Skader over tid

Overspenning etter lynnedslag kan skade det elektriske anlegget uten at du merker det der og da. Slike elektriske utladninger svekker elanleggene over tid, sier Ivar Martinsen, konserndirektør for bedriftsmarkedet i If Skadeforsikring.

Mange av disse skadene kunne altså vært unngått med overspenningsvern; et grovvern for hele huset og et finvern som tar vare på ekstra følsomme apparater.

–Med disse tiltakene vil vi se en kraftig forbedring i brannsikkerheten. Det vil utvilsomt også bidra til å redusere antall branndøde, sier Martinsen.

I 2008 meldte norske forsikringstagere om 5000 skader som følge av lynnedslag og forsikringsselskapene betalte ut over 100 millioner i erstatning.

Les også

Elkjedene håver inn på forsikring

PC etter brann