Vurderer å etterforske eks-polititoppene

Oslo statsadvokatembeter skal vurdere om det er aktuelt med straffeforfølgning mot noen etter TV 2s avsløring av mulig ulovlig amerikansk overvåking i Norge.

I øverste etasje av denne bygningen i Drammensveien i Oslo skal overvåkerne ha hatt sin base.
  • Arild M. Arild M. Jonassen

En rekke tidligere norske politifolk skal ha deltatt i overvåkingen som ble utført med base rett ved ambassaden i Oslo.

I dag sendte førstestatsadvokat Jørn Maurud et brev til justsiministeren der han ber om å få oversendt redegjørelser Storberget skal få fra både Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og Politidirektoratet om deres kjennskap til amerikanernes overvåkingsprogram, SDU.

(Les brevet i lenken til høyre.)

Følger saken tett

Maurud sier han ikke ser behovet for å be om egne redegjørelser, når departementet allerede har bestilt redegjørelser om det samme, nemlig hva de to politiinstansene har kjent til om det amerikanske overvåkingen med base ved siden av ambassaden i Oslo.

Jørn Maurud. FOTO: SCANPIX

— Når vi har mottatt redegjørelsen vil vi så vurdere om det er grunnlag for straffeforfølgning. Men vi vil selvsagt ikke avvente disse redegjørelsene hvis det i mellomtiden kommer ut nye opplysninger som gir grunnlag for etterforskning, sier førstestatsadvokaten. - Hvorfor kommer initiativet fra Oslo statsadvokatembeter?

— Fordi det ikke bare påstås at det er skjedd ulovlig overvåking, men fordi dette skal ha skjedd med geografisk tilhold i Oslo statsadvokatregion, sier Maurud.

Overvåkernes lokaler var inntil nylig i en bygning tett ved ambassaden.

Maurud viser til at ulovlig overvåking kan utløse en rekke straffebestemmelser, men at det ikke er opplagt at den aktuelle saken gir grunnlag for etterforskning. Han kan heller ikke si hvilket politidistrikt som eventuelt vil få et slik oppdrag. Det vil avhenge av innholdet i redegjørelsene fra politidirektoratet og PST om hva de ulike politiinstansene har visst om den amerikanske overvåkingen.

Først da kan Oslo statsadvokatembeter avgjøre hvilket politidistrikt som eventuelt får oppdraget.

- Insinuasjoner

Den amerikanske ambassaden karakteriserer avsløringene til TV 2 om omfattende overvåkingsvirksomhet i Norge som «insinuasjoner og påstander».

I en uttalelse torsdag kveld påpeker talsmann Tim Moore at USA på generelt grunnlag jobber tett med vertslandene med sikkerheten rundt landets ambassader i hele verden.

– Når det gjelder insinuasjonene og påstandene på TV 2-nyhetene onsdag kveld, står vi klare til raskt å svare på alle spørsmål norske myndigheter måtte ha i denne eller andre saker, sier Moore.

Han understreker at svarene vil bli gitt gjennom formelle regjeringskanaler. En e-post til NTB tidligere onsdag avsluttes med at ambassaden håper å kunne gi ytterligere kommentarer fredag.