Uten politi kveld og natt

Bor du i Distrikts-Norge, kan du trolig glemme politihjelp om kvelden og natten.

Lensmann Evelyn Liseth i Sykkylven mener mannskapsmangel preger situasjonen ved kontoret mer enn den pågående konflikten.Men politibetjentene Tony Andre Gjerde og Steven Blindheim (t.h.) innrømmer politistriden tærer på motivasjonen.

Les også:

Politibetjentene Steven Blindheim og Tony Andre Gjerde var de eneste betjentene på vakt ved Sykkylven lensmannskontor på Sunnmøre i går.

I samarbeid med nabokontoret på Stranda har lensmannskontoret en reservetjeneste. Denne innebærer at betjentene tar vakter mellom klokken 15 på ettermiddagen og 8 neste morgen.

–På bygda blir det ofte slik at man er politimann hele døgnet, og opp gjennom årene har vi jobbet mye gratis. Men den innstillingen forsvinner litt nå. Vi blir litt mer bevisste på når vi er på jobb og når vi har fri, forteller Tony Andre Gjerde.

Dårligere tilbud.

Store deler av Politi-Norge er bygget opp på hjemmevaktordninger, hvor politibetjentene ved lensmannskontorene tar med seg telefon og politibil hjem etter arbeidstid og er i beredskap. Dette er vanlig utenfor de store byene. Men nå kan det være slutt på polititilbudet i Distrikts-Norge:

Ved mange lensmannskontorer har en betjent normalt jobbet fra klokken åtte om morgenen til klokken tre på ettermiddagen. Deretter har betjenten hjemmevakt med telefon og bil til morgen etter.

Etter avtale mellom politiet og staten ble hjemmevakten regnet som fritid mot en økonomisk kompensasjon. Dette for å unngå at vakten skulle få konsekvenser for den lovpålagte døgnhvilen på 11 timer.

Stengt lensmann.

Nye avtaler om unntak fra arbeidsmiljøloven skulle vært på plass 1. juli. Det ble det som kjent ingen ting av; forhandlingene ble brutt.

I den nye forskriften om politiets arbeidstidsbestemmelser, som trådte i kraft 1. juli, er det ingen avtale om unntakene for hjemmevakt, slik det var før.

Det betyr i så fall at store deler av Distrikts-Norge blir uten politivakt fra klokken ni om kvelden til klokken åtte på morgenen i helgene.

–Det vil få enorme konsekvenser hvis aktivitetene må innstilles. Slik det er nå, er det ulovlig med hjemmevakter på kvelds— og nattetid hvis man først har jobbet på dagen, som mange på lensmannskontorene gjør, sier Ivar Sindre Hellene, lokallagsleder for Politiets Fellesforbund i Hordaland.

–Hos oss vil det for eksempel bli lite politiaktivitet utenfor Bergen by. Skjer det noe distriktene utenfor, kan det ta timer å rykke ut med bil eller båt fra Bergen, sier Hellene.

Ulovlig.

Nå har flere av politidistriktene med store områder som er dekket av hjemmevakt – blant annet Hedmark, Øst-Finnmark, Troms og Rogaland – sendt brev til sine politimestre hvor de sier at tjenestelistene som er satt opp, er ulovlige vaktlister. De mener at hjemmevaktene ikke kan gjennomføres slik de har vært gjort fordi det medfører brudd på arbeidsmiljøloven. Resultatet er ingen på vakt. Ingen beredskap. Aftenposten vet at flere politimestre satt i møter med de tillitsvalgte i går om situasjonen rundt hjemmevaktene.

–En politimester kan ikke beordre en tjeneste i strid med loven, og hjemmevaktordningen må avvikles umiddelbart. Det betyr beredskapskrise i Politi-Norge, sier Arne Johannessen, leder i Politiets Fellesforbund.

Som før.

Politidirektoratet mener på sin side at alt er som før, og at hjemmevakt er fritid.

–Det foreligger fortsatt unntak i arbeidstidsbestemmelsene om at reservetjeneste sidestilles med fritid, sier Vidar Refvik, assisterende politidirektør, og viser til gjeldende bestemmelser.

–Det er åpenbart at det ikke stemmer. Det som er poenget, er at du må ha en egen avtale mellom partene som gir adgang til å ha reservetjeneste i fritiden. Det er ingen avtale nå, sier Arne Johannessen.

I et brev til politidistriktene gir Politidirektoratet tilbake beredskapsgodtgjørelsen på åtte kroner, altså etter at forhandlingene var brutt, fordi de mener beredskapen skal fortsette som før.

–Det er ikke adgang til å ha hjemmevakter og ikke adgang til å komme med dette fra administrativt hold nå, uten at de har en avtale med oss om det, sier Johannessen.

Politibetjentene Steven Blindheim og Tony Andre Gjerde ved Sykkylven lensmannskontor forteller at arbeidsdagen påvirkes av den pågående konflikten med politiledelsen. Blindheim skulle gjerne ha sett at striden snart ble avsluttet, og at etaten kunne starte med blanke ark. Han innrømmer også at konflikten gjør noe med motivasjonen.

–Vi blir litt sliten, lei og lite motiverte av konflikten, forteller han.

Omdømme.

Begge betjentene understreker likevel at de prøver å gjøre en best mulig jobb for publikum. Lensmann Evelyn Liseth tror dette er en sterk drivkraft for politifolk – ikke minst på steder der de fleste kjenner dem som jobber i politiet.

–Det har noe å gjøre med omdømmet og ryet vårt, sier Liseth.

Hun merker likevel spenningen blant de ansatte; om det blir en avklaring eller ikke. Men samtidig synes hun motivasjonen blant betjentene er tilfredsstillende. Lensmannen har ikke merket noen negativ trend på saksantallet, behandlingstiden eller oppklaringsprosenten.

Mannskapsmangelen er nok en større årsak til slitasjen enn det denne konflikten er, mener lensmannen i Sykkylven.