Norge

Mattilsynet: Funn av fugleinfluensa i Rogaland – varsler portforbud for fjærfe i deler av landet

Det er gjort funn av fugleinfluensa hos en viltlevende kortnebbgås i Sandnes. Risikoen for smitte til mennesker vurderes som svært lav, varsler Mattilsynet.

  • NTB
  • Hans O. Torgersen
    Journalist
Nyhetsbrev Få oversikten over ukens viktigste saker i Aftenpoddens nyhetsbrev.

Mattilsynet skriver at denne høsten er det påvist høypatogen fugleinfluensa i flere land i Europa. Sykdommen er funnet både i Danmark og Sverige før den nå også er påvist i Norge.

Fugleinfluensaen som er påvist i Rogaland er av typen H5N8, som er høypatogen. Det vil si at den kan gi mer alvorlig sykdom hos fugl enn en lavpatogen variant.

Fugleinfluensaen som nå påvises er først og fremst en risiko for fugler og ikke mennesker.

Det innføres et portforbud for fjærfe i deler av landet. I første omgang vil det gjelde langs hele kysten fra og med Østfold til Rogaland. Portforbudet gjør at alle tamfugler skal være under tak, for å hindre smitte fra ville fugler.

– Den kommersielle fjærfenæringen i disse områdene bør sikre seg mot mulig smitte ved å holde ender og andre fjørfe innendørs inntil videre, sier seksjonssjef Ole-Herman Tronerud i Mattilsynet i en pressemelding.

Mattilsynet oppfordrer folk til å melde ifra ved funn av døde fugler av bestemte arter, se faktabok.

– Vi ber alle som ser døde fugler om å varsle oss slik at vi kan komme ut og teste for smitte. Folkehelseinstituttet vurderer risikoen for smitte til mennesker som svært lav, sier seksjonssjef Ole-Herman Tronerud for dyrehelse i Mattilsynet.

Samtidig ber Mattilsynet om at ingen tar på syke og døde fugler, da disse kan ha andre smittestoffer med seg som for eksempel salmonella.

– Et lignende virus har gitt store utbrudd hos fugler i Europa også tidligere år, uten at man har påvist tilfeller av smitte fra fugler til mennesker, sier lege Trine Hessevik Paulsen ved Folkehelseinstituttet (FHI).

Risikoen for smitte til mennesker er svært lav, skriver FHI på sine nettsider.

Les mer om

  1. Fugleinfluensa
  2. Mattilsynet