Norge

Bane Nor vil ha ny organisering: – Designet er feil

Bane Nor mener dårlig arbeidsdeling med Jernbanedirektoratet er en viktig del av forklaringen på de store kostnadsoverskridelsene de siste årene.

Mandag var det høring i Stortinget om Bane Nor. Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) var blant deltagerne. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB

 • NTB

– Hele designet her er feil. Vi greide ikke å forutse det helt, men det var feil helt fra starten av, da direktoratet og Bane Nor startet på sin ferd i 2017.

Det sa konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane Nor da Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité mandag holdt åpen høring om Bane Nor.

Bakteppet for høringen er en rapport fra Riksrevisjonen der Bane Nor får kritikk for å ha hatt for dårlig kontroll med kostnadene.

Vil plassere ansvaret ett sted

Frimannslund viste i høringen til at det er Jernbanedirektoratet som har ansvar for de første kostnadsestimatene i jernbaneprosjektene. Så overtar Bane Nor ansvaret for kostnadsestimatene i en senere fase.

Gorm Frimannslund er konsernsjef i Bane Nor. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB

– Den modellen mener vi er feil, sa Frimannslund.

– Ansvaret for kostnadsutviklingen i prosjektene bør etter vår oppfatning være plassert i én enhet, sa han også.

Les også

Jernbanereformen får kritikk: Har ikke ført til et bedre tilbud for togpassasjerene.

Vurderer å endre modellen

Også samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) deltok i høringen.

Han sa seg enig i kritikken fra Riksrevisjonen og konstaterte at arbeidsdelingen mellom Samferdselsdepartementet, Jernbanedirektoratet og Bane Nor ikke har vært «optimal».

Ifølge Hareide vurderer departementet nå hvordan modellen kan endres. Målet er å komme med et svar i løpet av 2021.

Les mer om

 1. Samferdsel
 2. Jernbane
 3. Bane NOR
 4. Jernbanedirektoratet
 5. Samferdselsdepartementet

Flere artikler

 1. NORGE
  Publisert:

  Regjeringen garanterer at Ringeriksbanen skal bygges. Men løftet gir dem nesten bare kjeft.

 2. ØKONOMI
  Publisert:

  Statsråder og Equinor-topper kalles inn til høring om Angola og USA

 3. NORGE
  Publisert:

  12 byer på Østlandet fikk grønt lys til å lage storstilte byplaner med ny jernbane. Så små er planene nå.

 4. NORGE
  Publisert:

  Norsksvensk aktør vil bygge 400 kilometer jernbane mellom Norge og Sverige

 5. NORGE
  Publisert:

  Nå lover regjeringen nye togspor til Hønefoss. Men det er ikke Bane Nor som får bygge dem.

 6. NORGE
  Publisert:

  Bred politisk begeistring for private planer om hurtigtog mellom Oslo og Stockholm