Norge

Ekspertutvalg vil droppe Astra Zeneca- og Janssen-vaksinen og flytte de unge frem i vaksinekøen

Astra Zeneca- og Janssen-vaksinene bør tas ut av det norske vaksineprogrammet, er Vorland-utvalgets råd.

Direktør i Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg, helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) og Lars Vorland under en pressekonferanse der Høie mottok rapporten om bruk av Astra Zeneca og Janssen-vaksinene i Norge
  • Tor Arne Andreassen
    Tor Arne Andreassen
    Journalist

Det blir nå opp til helseminister Bent Høie og regjeringen å avgjøre de to vaksinenes fremtid i Norge.

– Vi tilråder ikke at vaksinene brukes i det nasjonale vaksinasjonsprogrammet på grunn av de alvorlige bivirkningene som har vært, sa ekspertutvalgets leder Lars Vorland.

Rundt 135.000 personer ble vaksinert med Astra Zeneca-vaksinen i Norge før den 11. mars ble midlertidig tatt ut av det norske koronavaksinasjonsprogrammet på grunn av sjeldne, men alvorlige bivirkninger. 90 prosent av de vaksinerte er helsepersonell.

Norge skulle ha fått 1,78 millioner doser med Astra Zeneca-vaksinen og 3,07 millioner doser med Janssen-vaksinen, ifølge FHIs nettsider.

Utvalget anbefaler likevel å gjøre vaksinene tilgjengelig

Utvalget er delt i synet på hvilke kriterier som skal legges til grunn for frivillig bruk av vaksinene utenom vaksinasjonsprogrammet. Flertallet mener at dagens smittesituasjon i Norge tilsier det kun unntaksvis vil være forsvarlig å tilby valgfrie virusvektor-vaksiner.

Et mindretall i utvalget mener at vaksinene fra Astra Zeneca og Janssen kan tilbys på resept til dem som ønsker det. De vektlegger at den enkelte selv er best i stand til å vurdere risikoen, egen situasjon og behovet for å få vaksine flere uker tidligere.

Folkehelseinstituttet anbefaler ikke at den enkelte selv skal kunne velge Janssen-vaksinen innen koronavaksinasjonsprogrammet.

Dersom de andre vaksinene leveres som forventet, vil et eventuelt bortfall av Janssen-vaksinen i koronavaksinasjonsprogrammet medføre en forsinkelse på opptil to uker for den første dosen i den yngste aldersgruppen fra 18–44 år.

FHI anbefaler at Janssen-vaksinene blir lagt på et beredskapslager. Helseminister Bent Høie varslet på pressekonferansen at dersom Norge ikke vil bruke vaksiner, så vil de i samarbeid med EU bli gitt til andre land som mangler vaksinedoser.

Smittesituasjon og tillit til vaksineprogrammet viktig

Smittesituasjonen i Norge er under kontroll og vil sannsynligvis holdes under kontroll til alle er blitt tilbudt første dose av mRNA-vaksinene som nå er i bruk, skriver FHI på sine nettsider. Nesten 90 prosent av de over 65 år har mottatt første dose med en annen vaksine, og også etter hvert en god andel av de yngre med underliggende sykdommer.

– Smittesituasjonen og best mulig beskyttelse av de med høyest sykdomsrisiko i samfunnet har vært avgjørende i vurderingen som nå er foretatt, sier smitteverndirektør Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet.

FHI-direktør Camilla Stoltenberg sa under pressekonferansen at det er viktig å opprettholde stor tillit til vaksineprogrammet i den norske befolkningen.

Vil slippe unge frem i køen

Vorland-utvalget råder også helsemyndighetene til å prioritere vaksinering av unge mellom 18 og 25 år.

– Begrunnelsen for dette er både den skjevfordelte tiltaksbyrden gjennom pandemien, gruppens mobilitet og bidrag til smittespredningen, heter det i rapporten.

– Vi mener det er en god idé å prioritere denne aldersgruppen, selv om de tåler sykdommen godt. Det nærmer seg sommer og mange unge flytter mye på seg, de begynner kanskje å jobbe eller studere et annet sted, sa Vorland under pressekonferansen.

Helseminister Bent Høie (H) sier han tar innspillet til etterretning, og at dette er noe regjeringen vil ta stilling til på et senere tidspunkt.

– Her kommer det også en bredere anbefaling fra FHI som denne utvalgsrapporten også vil være en del av, og det og kommer ganske snart, sier Høie.

Les også

  1. De skal gi vaksine-råd til Bent Høie i dag, men blir ekspertene enige?

Les mer om

  1. Koronaviruset
  2. Astra Zeneca