Inspeksjon anbefalte undervannssjekk. Bane Nor droppet det. Mandag kollapset broen.

Jernbanebroen over elven raste sammen. Den eldre veibroen ved siden av ble stående. En faglig anbefaling om å sjekke fundamentene under vann ble ikke fulgt. Nå kan det bli endringer.

Dovrebanen vil forbli stengt i lang tid etter at Randklev bro raste sammen.

Mandag ble det klart at den 172,5 meter lange jernbanebroen Randklev bru over Gudbrandsdalslågen hadde rast sammen og ned i elven.

Det skjedde etter at den hadde fått store skader som følge av flommen som oppsto da ekstremværet Hans traff Østlandet.

Brokollapsen gjør at den svært viktige jernbanestrekningen Dovrebanen er satt ut av spill. Det er uklart hvor lang tid det vil ta å få på plass en ny bro.

Nabobro intakt

Aftenposten omtalte mandag at det i 2019 ble gjennomført en inspeksjon av broer på Dovrebanen på oppdrag fra Bane Nor.

Dette bildet viser de to broene på Ringebu under flommen i mai 2018. Den nyeste, som har rast sammen, ligger foran i bildet.

Der ble det anbefalt å kontrollere broens fundamenter under vann for å sjekke om disse var utsatt for undergraving eller utvasking.

Broen var nemlig fundamentert direkte på elvebunnen med brokar brokarOppbygning i mur, betong eller annet materiale som en bros overbygning hviler på. som bærer tre fagverksspennfagverksspennFagverk er en bærende eller avstivende bygningsdel som består av forholdsvis lange og tynne staver, satt sammen i trekanter og festet sammen i knutepunkter. Kilde: SNL i stål.

Det var skader på det ene brofundamentet som førte til at broen kollapset, ifølge Bane Nor. Bildene viser at det ene brokaret er borte.

Randklev bru ble bygget i 1957. Rett ved siden av går det en veibro som var jernbanebro før dette. Den langt eldre broen er fremdeles intakt.

Droppet undervannsinspeksjon:– Regelverket stiller ikke krav

Bane Nor bekrefter overfor Aftenposten at det det aldri er gjort undervannsinspeksjoner av Randklev bru.

– Regelverket stiller ikke krav til inspeksjon under vann. Vi inspiserer under vann i tilfeller der det er indikasjon på skade eller feil på fundamentene, og det har det ikke på noe tidspunkt vært på fundamentene på broen, skriver Bane Nors presseansvarlige Anne Kirkhusmo i en e-post.

Det er Bane Nors eget tekniske regelverk som ikke stiller krav om inspeksjon under vann. Det baserer seg på standarder fra EUs jernbanebyrå, sier Kirkhusmo.

Bane Nor opplyser at det ikke har vært ytret bekymring for broens evne til å tåle flom og ekstremvær, og at den er blitt kontrollert gjennom hovedkontroller hvert 6. år – i tillegg til årlige kontroller og kontroller i etterkant av flom.

Vurderer endringer

– Brua er dimensjonert for å tåle en flom som den vi hadde i 1860. Ifølge NVE så har flommen og vannføringen i Lågen i forbindelse med ekstremværet «Hans» den siste uken bare vært større kun en gang siden 1860, så uværet og flommen har vært en ekstrem situasjon, skriver Kirkhusmo.

Hun understreker at det aldri var fare for liv og helse da broen kollapset. Trafikken på strekningen var stengt allerede før to døgn før broen fikk skader.

Bane Nor opplyser nå at de vil vurdere en ny inspeksjonspraksis.

– Basert på at klimaendringene medfører villere vær og hyppigere flommer så skal vi vurdere behovet for inspeksjoner, også under vann, skriver Kirkhusmo.