Advokat hardt ut om de forsvunne bekymringsmeldingene: – Et klart brudd på barns rettigheter

Systemsvikten er et menneskerettighetsbrudd og kan få rettslige konsekvenser, mener advokater: – Har sviktet de mest sårbare menneskene i samfunnet.

Kim Ellertsen er advokat i Elden advokatfirma og tidligere juridisk direktør i Datatilsynet.

Mandag ble det kjent at et titall bekymringsmeldingerbekymringsmeldingerBekymringsmeldinger kan sendes barnevernet om noen er usikre på om et barn får god nok omsorg. Både privatpersoner og fagpersoner kan gjøre dette. Barnevernet vurderer hvordan meldingen skal følges opp. til barnevernet er blitt slettet i løpet av de siste tre årene.

Problemet skyldes en feil i systemet Visma Familia, som de fleste norske kommuner bruker for å ta imot bekymringsmeldinger.

Systemsvikten er et klart brudd på barns rettigheter etter BarnekonvensjonenBarnekonvensjonenFNs barnekonvensjon er en internasjonal avtale som gir barn og unge under 18 år et særskilt menneskerettighetsvern. Den gir barna de samme grunnleggende rettigheter, uansett hvem de er og hvor de bor. og Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, fastslår Kim Ellertsen.

Han er advokat i Elden advokatfirma og har tidligere jobbet som juridisk direktør i Datatilsynet.

– Staten og kommunene har sviktet de mest sårbare menneskene i samfunnet vårt ved å ikke ha bedre kontroll og rutiner på plass, sier han.

– Svikt i alle ledd

Aftenposten har omtalt at 14 av Norges 20 største kommuner kan være rammet av problemene. Så langt har syv av disse bekreftet å ha funnet meldinger som ikke har nådd frem til barnevernet.

Bergen og Kristiansand har bekreftet flest tilfeller av forsvunne meldinger. I Bergen har 21 meldinger blitt slettet. I Kristiansand er det snakk om 12 meldinger.

Barneminister Kjersti Toppe (Sp) har bedt om en nasjonal gransking av systemsvikten som har ført til et titall forsvunne bekymringsmeldinger til barnevernet.

– I denne saken fremstår det som at det har sviktet i alle ledd, være seg hos Visma, KS KS KS er kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon i Norge. KS organiserer alle landets kommuner og fylkeskommuner.og kommunene, sier Kim Ellertsen.

Elden-kollega Ingrid Lauvås mener saken kan få rettslige konsekvenser.

– Slik vi kjenner saken i dag kan det være snakk om barn som vil ha krav på erstatning for tapt barndom, sier Lauvås.

Lauvås leder også Advokatforeningens lovutvalg for barnevern.

Kontaktet ikke Datatilsynet før i mai

Bergen kommune ble gjort oppmerksom på at én melding ikke hadde kommet frem til barnevernstjenesten i mars. Visma opprettet sak på avviket 8. mai. Først mandag 5. juni ble saken kjent for offentligheten.

Visma sier at de ikke ble kjent med feilen før Bergen kommune informerte dem om den 8. mai. Ifølge Bergens Tidende ble heller ikke Datatilsynet varslet før i mai.

Elden-kollega Ingrid Lauvås er klar på at det er staten og kommunene, ikke Visma, som har ansvaret for å sikre en fungerende barnevernstjeneste. Det har de ikke gjort, mener hun.

– Staten har nå et særskilt ansvar med å umiddelbart iverksette tiltak for å kartlegge hvorvidt de bortkomne bekymringsmeldingene har medført forlenget omsorgssvikt for barn, uttaler advokat Ingrid Lauvås i Elden Advokatfirma.

Visma sier at de beklager det som har skjedd på det sterkeste. Divisjonsdirektør Harald Hegerberg i Bufdir sier til Aftenposten at de ser alvorlig på situasjonen. Regjeringen har varslet en nasjonal gransking av det som har skjedd.