Evakuerte i deler av Vistdal får dra hjem igjen etter jordskred

Deler av Vistdal i Molde åpnes igjen etter evakueringen som følge av jordskredet søndag. På det meste var totalt 64 personer evakuert fra skredområdet.

Alt av redningsmannskaper ble kalt ut til Vistdalen i Molde kommune etter at det gikk flere jordskred søndag.

Folk i området nord for krysset Vistdalsvegen/Langevegen er ikke lenger omfattet av evakueringen, opplyste politiet i Møre og Romsdal ved 14.30-tiden.

Beboerne blir varslet om dette.

Samtidig opplyser politiet at Vistdalsvegen åpnes igjen. Beboere som bor langs Langevegen må derimot vente til det er gjort flere geologundersøkelser i området.

– Hvor mange personer det gjelder, er jeg usikker på. De det gjelder, blir varslet av politiet direkte, sa kommunedirektør Marianne Stokkereit Aasen i Molde til NTB mandag formiddag.

Sivilforsvaret bidro også i Vistdalen i Molde kommune etter at det gikk flere jordskred søndag.

NVE ute i felt

Veien mellom Eidsvåg og Eresfjord er fortsatt stengt etter jordskredene som gikk søndag. Det samme gjelder for de kommunale veiene i Eidsvåg og i Meringdal.

– Kommunen får naturlig nok mange spørsmål om når disse veiene gjenåpner. Det vet vi ikke. Det er politiet som tar beslutningen om når de kan åpne igjen, etter rådføring fra NVE, opplyser kommunedirektøren på kommunens nettside.

– Vi har nå folk ute i felt som skal vurdere skredsituasjonen i Vistdal, Eidsvåg og Meringdal. Vi gir fortløpende råd til politiet og kommunen for de evakuerte områdene, sier fungerende seksjonssjef Odd Are Jensen i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Foreløpig har geologene vurdert et område i Vistdal som ligger nord for krysset FV660/vei 6010. Her har NVE gitt råd om å oppheve evakueringen.

Skader på veier i Vistdalen etter skred og styrtregn.
Skredene gikk tett på boliger og annen bebyggelse.

Sendt ut nytt farevarsel

Mandag ble det sendt ut et nytt farevarsel om styrtregn i Molde-området.

Det er viktig å påpeke at det ikke er regional fare for flom- eller jordskred, men områdene der regnbygene treffer, er ekstra utsatt i en styrtregnhendelse, skriver NVE.

Totalt var 64 personer evakuert mandag formiddag, etter at det gikk en rekke ras søndag kveld. I camping- og hytteområdet i Meringdal anslår NVE at rundt 100 personer er isolert.

Torgeir Dahl

Ordfører i Molde

– Vi vil ikke slippe folk inn i rasområdene før vi vet at det er helt sikkert, sa ordfører Torgeir Dahl i Molde kommune til NTB mandag formiddag.

Han fortalte om en dramatisk situasjon søndag, da styrtregn førte til flere ras rundt om i kommunen, men påpekte at Molde kommune er vant til dette. Dahl berømmet også de rundt 100 til 200 som har vært i aksjon for å hjelpe til.