Norge

Slapp fengsel fordi han var narkoman

31-åringen var dømt 30 ganger tidligere. Derfor ville politiet ha økt straff etter gjengangerparagrafen. Da sa Høyesterett nei.

  • Forf>
  • <forf>kjetil Kolsrud <

Politiadvokat Trond Høvik ved Hordaland politidistrikt går nå åpent ut og kritiserer Høyesterett. I siste utgave av Politiembetsmennenes blad hevder påtalejuristen at Høyesterett nærmest motarbeider Stortinget.Bakgrunnen er at Høyesterett i juni i år halverte straffen til en mann som var dømt 30 ganger tidligere. Mens både tingretten og lagmannsretten mente straffen burde være et halvt år, satte Høyesterett straffen til 90 dager — fordi mannen var narkotikamisbruker.

Erstatning.

Dette er én måned mindre enn mannen hadde sittet i varetekt, og dermed vil han også få en erstatning av staten. Det hører med at han etter dette ble løslatt, før han 39 timer senere ble tatt på ny. Han hadde da forsøkt å bryte seg inn i to leiligheter, og hadde kubeinet i hånden da politihundene sporet ham opp. - Vi i påtalemyndigheten er meget positive til rehabilitering for narkomane. Vi ønsker at det skal virke, for det er det beste for alle.- Men når vedkommende som i dette tilfellet får tilbud om behandling gang på gang, og hver gang begår ny kriminalitet umiddelbart etterpå, så er det nødvendig å bruke andre virkemidler, sier Høvik.

Ny lov.

Han mener lagmannsrettens dom på seks måneder ville vært bedre, ettersom 31-åringen da i hvert fall ville vært avskåret fra kriminalitet en periode. For to år siden innførte Stortinget en bestemmelse om at strafferammen skulle dobles for gjengangere. Høyesterett mener dette i bare begrenset grad bør gjelde rusmisbrukere."Etter mitt syn bør det ( . . .) legges vekt på at vedkommende er en tungt belastet narkotikamisbruker som begår vinningskriminalitet for å finansiere sitt rusmisbruk", skriver høyesterettsdommer Torill Øie i dommen, før hun foreslår å halvere lagmannsrettens straff. Hun får støtte fra alle de andre dommerne i saken.

"Rom for å sondre".

Høyesterett viser til en uttalelse i lovens forarbeider der det står at det ved straffeutmålingen vil være "rom for å sondre" mellom rene vinningskriminelle og rusmisbrukere som skal ha penger til stoff.- Men i de samme forarbeidene står det også at det er nettopp rusmisbrukere som står for veldig mye av vinningskriminaliteten.- I dette tilfellet blir vedkommende jevnlig tatt mindre enn 14 dager etter siste forhold, og velger man da at man ikke skal ha strengere straffer, så er det publikum det går ut over, sier Høvik.Han mener Høyesterett med sin siste dom i realiteten har lagt så stor vekt på rusmisbruker-poenget at de i realiteten har redusert straffen for gjengangere.

Les også

- Høyesterett undergraver Stortinget

Den narkomane mannen hadde 30 dommer bak seg. Likevel valgte Høyesterett å halvere straffen tingretten og lagmannsretten hadde fastsatt.