Stortinget og regjeringen ble advart i mange år. Men ektefellers aksjer blir fortsatt ikke registrert.

«Hvis Norge skal være avhengig av tillit, må det balanseres med åpenhet», skrev Europarådet. Anbefalingene ble ikke fulgt.

Stortinget stiller krav om registrering av statsråders økonomiske interesser, men fører ingen oversikt for ektefeller og samboer. Det til tross for flere advarsler fra Europarådet.

Kortversjonen

Stortinget ble advart allerede i 2014: Norge bør ha langt mer åpenhet rundt politiske lederes økonomiske interesser.

Det anbefalte Europarådets organ som jobber mot korrupsjon (Greco). Det gjaldt stortingsrepresentantene.

Men også ektefellers økonomiske interesser bør loggføres, mente Greco.

Anbefalingen ble ikke fulgt.

Fortsatt ingen registrering av ektefellers aksjer

Fredag ble det kjent at Erna Solbergs (H) ektemann Sindre Finnes handlet aksjer mer enn 3600 ganger mens Solberg var statsminister.

Han skal ha handlet langt mer enn han fortalte til Solberg og Statsministerens kontor (SMK). Dermed var Solberg inhabil i flere saker i sin tid som statsminister.

I dag har statsråder plikt om å opplyse om egne aksjer. Oversikten blir publisert i Stortingets offentlige register. Men ektefeller har ikke den samme plikten.

Fredag møtte Erna Solberg (H) pressen. Hun fortalte at mannens aksjehandel gjorde henne inhabil i flere saker mens hun fortsatt var statsminister.

Fulgte ikke anbefalingen

Presidentskapet på Stortinget vurderte Grecos råd, ifølge E24. Men samboeres og ektefellers økonomiske interesser ble aldri inkludert i Stortingets register.

Stortinget mente at ektefellenes personvern veide tyngst. Det holder ikke, skriver Greco i en rapport fra 2020.

«Hvis Norge skal være avhengig av tillit, må det balanseres med mer åpenhet», skriver Greco i rapporten.

Da skrev organet om statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere. Og ektefellene deres.

Skjerpet i regjeringen

I slutten av august i år ble likevel reglene skjerpet for politikere knyttet til regjeringen. Det skjedde etter avsløringene om Anniken Huitfeldts (Ap) habilitetsbrudd.

Huitfeldts ektemann hadde blant annet handlet aksjer i Kongsberg Gruppen, som produserer våpen. Det skjedde mens Huitfeldt var utenriksminister.

Endringene i håndboken handler blant annet om hva en politiker skal gjøre dersom ektefellen eier aksjer.

Men heller ikke nå blir det stilt krav om registrering av ektefellers eller nærståendes eierinteresser.

Det er opp til personen med det politiske vervet å selv skaffe seg kunnskap om eierinteresser som eventuelt kan lede til inhabilitet for politikeren, står det i håndboken.

Stortingspresidenten: Vil ha tydeligere regler

Aftenposten har mandag sendt flere spørsmål til Stortingets presidentskap. Vi har blant annet spurt om hvorfor ektefellers og samboeres økonomiske interesser fortsatt ikke skal føres opp i Stortingets register – tross flere advarsler.

Stortingspresident Masud Gharahkhani svarer at Stortinget den gang ikke inkluderte partnere av personvernhensyn. Det ble akseptert av Europarådet da anbefalingen gikk ut på å vurdere om dette skulle tas med. Det kan nå bli en endring.

«Nå som presidentskapet skal ha en ny gjennomgang av mulige behov for endringer i Stortingets reglement, vil denne problemstillingen vurderes igjen som en del av den helhetlige gjennomgangen», skriver Gharahkhani i en e-post.

Han presiserer at det er en vesentlig forskjell på statsråder og stortingsrepresentanter i habilitetsspørsmålene vi nå ser. Kort oppsummert fordi Stortingspolitikere vedtar mer generelle politiske vurderinger i plenum. En statsråd vil derimot regelmessig ha ansvar for saker, eller delta i beslutninger, hvor det kan være habilitetsspørsmål, ifølge Gharahkhani.

– Hva er konkret blitt gjort i etterkant av disse anbefalingene?

«Det ble gjort flere endringer i reglene om registeret for stortingsrepresentantenes verv og økonomiske interesser. Det ble også innført en årlig stikkprøvekontroll av representantenes oppfyllelse av reglementet. Videre ble det gjort flere endringer i den etiske veilederen for stortingsrepresentanter», skriver Gharahkhani.

Han ønsker å kalle inn alle partiene til et hastemøte om reglene rundt aksjehandel.