For få vet de kan få behandling mot covid-19. Derfor blir de lagt inn på sykehus

Mange covid- pasienter som blir lagt inn på sykehus kunne hatt nytte av medisin. Men flere pasienter i risikogruppene vet ikke at det finnes en behandling mot sykdommen. Derfor oppsøker de ikke lege før de er for syke.

– Ved rett bruk ser behandling med Paxlovid ut til å redusere tallet på innlegginger i sykehus med mer enn 80 % blant personer med høy risiko for alvorlig covid-19-sykdom, sier Espen Rostrup Nakstad.

Dette bekymrer både Helsedirektoratet og allmennlegene.

Bruken av Paxlovid ble tilgjengelig for norske pasienter tidlig i desember. Men helsemyndighetene mener for få pasienter har fått tilbud om den.

Ifølge assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad blir ca. 800 pasienter lagt inn med eller på grunn av covid-19 hver uke.

Mange av dem kunne hatt nytte av behandlingen. Ved at de rett og slett ikke var blitt så syke så de hadde trengt innleggelse.

Helsedirektoratet sendte i forrige uke et brev til alle landets kommuner der de ba om at ordningen måtte gjøres kjent. De ba også om at hurtigtester tilgjengeliggjøres for dem som ønsker det, slik at man kan teste seg hjemme ved symptomer.

Espen Nakstad tror den lave bruken av medisinen mot covid har sammenheng med at ikke alle leger har hatt tid til å sette seg ordentlig inn i den nye nasjonale veilederen for behandling av covid-19.

– Det kan også skyldes at mange som er i risikogruppene ikke vet at det finnes et slik tilbud og derfor ikke kontakter lege tidlig i sykdomsforløpet av covid-19.

Tabletten er en tablettkur i fem dager, og den er gratis.

Vet ikke om muligheten

Marte Kvittum Tangen er Leder av norsk forening for allmennmedisin. Hun er enig med Nakstad i at folk flest ikke vet at det er mulig å få behandling mot covid-19.

I Danmark og Finland har de hatt medisinen litt lengre enn i Norge. Også der er forbruket lavt.

-Poenget er å starte hos dem som blir covidsmittet og har størst risiko for sykehusinnleggelse, sier hun.

Aftenposten har tidligere skrevet at 95,8 prosent av alle nordmenn som har dødd av covid-19 i 2022, har vært over 65 år gamle. Det viser tall fra Folkehelseinstituttet (FHI). Det er en høyere andel enn i tidligere år.

Sykdomsforløpet blir mildere

Nakstad presiserer at det særlig er viktig at alle over 65 år som har underliggende alvorlig sykdom raskt blir vurdert for tablettbehandling hvis de tester positivt for covid-19.

– Det kan gjøre sykdomsforløpet mildere og innleggelser kan unngås.

Helsedirektoratet følger nøye med bruken av tablettbehandling, og de vil minne kommunehelsetjenesten og sykehusene om dette tilbudet gjennom vinteren.

– Behandling mot covid-19 må starte fem dager etter symptomstart, sier Marte Kvittum Tangen. Hun oppfordrer risikopasienter å kontakte fastlege dersom de er smittet.

Mange virus sirkulerer samtidig

Akkurat nå er den norske befolkningen midt i en bølge med virusinfeksjoner; Covid, norovirus (oppkastsyke), RS-virus (forkjølelse) og influensa florerer.

Marte Kvittum Tangen sier det derfor er viktig at befolkningen er klar over at noen pasienter kan ha nytte av behandling mot covid.

– Fastlegen eller legevaktlegen kan vurdere om det er grunnlag for behandling hos pasienter.

Behandlingen mot covid-19 må gis innen fem dager fra symptomstart. Derfor haster det for noen å ta kontakt dersom de blir smittet.

Tabletten er en tablettkur i fem dager, og den er gratis. Den er aktuell for alle;

  • med alvorlig immunsvekkelse,
  • alle over 80 år eller uvaksinerte over 65 år
  • og i tillegg for pasienter som ikke er vaksinert fra 50 års alder
  • og for de som er vaksinert for mer enn 6 md. siden fra 65 års alder hvis de har risikofaktorer

Det er altså først og fremst eldre som vil ha nytte av behandlingen.

For pasienter med lav risiko for alvorlig sykdom, har medisinen liten nytte. For disse pasientene har det liten hensikt å ta Paxlovid og de får derfor ikke tilbud om medisinen.

– Målet med å gi Paxlovid er særlig å redusere alvorlig sykdom, men også å redusere belastningen på helsetjenesten, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Ved rett bruk ser behandling med Paxlovid ut til å redusere tallet på innlegginger i sykehus med mer enn 80 % blant personer med høy risiko for alvorlig covid-19-sykdom.

Erstatter ikke vaksine

Norge har fått nok Paxlovid til 25 000 personer gjennom EUs felles innkjøpsordning. Helsedirektoratet understreker at Paxlovid ikke erstatter koronavaksine, og at man får den beste beskyttelsen ved å ta vaksine.

I følge TV 2 har kun er 205 personer har fått Paxlovid per 18.desember.